ANOVA TEST LÀ GÌ

Phương pháp phân tích phương sai ANOVA được dùng khi nghiên cứu ảnh hưởng của biến nguyên nhân định tính lên biến kết quả định lượng, phương pháp này so sánh trung bình của nhiều nhóm (3 nhóm trở lên).

Bạn đang xem: Anova test là gì

Giả thuyết  như sau: 

*
 tức là biến nguyên nhân định tính không có tác động gì lên kết quả của biến định lượng.

Đối thuyết 

*
: biến nguyên nhân định tính ảnh hưởng đến biến định lượng.

Dữ liệu đầu vào gồm 1 biến phân loại và một biến định lượng.

Xem thêm: Sửa Lỗi Windows Cannot Find Gpedit, Sửa Lỗi Máy Tính Không Vào Được Gpedit

Ví dụ: Kiểm tra giả thuyết: Khu vực sống của học sinh có ảnh hưởng đến điểm thi đại học môn Toán.

Trong phiên bản SPSS này không hỗ trợ biến định tính mang kiểu chuỗi trong phân tích ANOVA, nên ta phải tạo một biến KVN mang giá trị số ứng với các giá trị của biến KV như sau:

Nếu KV=1 thì KVN=1; KV=2 thì KNV=2; KV=2NT thì KVN=3

Cách thực hiện tương tự như cách tạo biến GTF, xem lại tại đây. Sau khi tạo biến KVN xong, ta tiến hành kiểm định giả thuyết trên.

Bước 1: Trên thanh công cụ, chọn Analyze > Compare Means > One-way ANOVA

*

Bước 2: Sau khi cửa sổ One-way ANOVA, ta đưa biến DH1 vào ô Dependent List và biến KVN vào ô Factor

*

Bước 3: Nhấn nút Options, stick vào ô Descriptive để tính các đại lượng thống kê cho từng nhóm, và Homogeneity of variance test để tiến hành thủ tục kiểm định sự bằng nhau của các phương sai tổng thể.

*

Sau đó ấn Continue trở về hộp thoại trước ấn OK. Kết quả cho trong 3 bảng sau

*

Bảng đầu tiên đưa ra kết quả tính một số đại lượng thống kê mô tả cho từng nhóm.Bảng thứ hai là kết quả của thủ tục kiểm định sự bằng nhau của các phương sai. Với giá trị Sig. là 0.633 ta chấp nhận giả thuyết rằng các phương sai bằng nhau.Bảng thứ ba, cho biết p-giá trị Sig = 0.356 nên ta chấp nhận giả thuyết  với mức ý nghĩa 0.05.Như vậy có thể cho rằng khu vực sống có ảnh hưởng đến điểm thi đại học môn Toán.