Argumentative essay là gì

Trong IELTS writing Task 2 các bạn sẽ gặp mặt đề xuất tương đối nhiều dạng đề thông dụng như: Argumentative Essay, Discussion Essay, Account Essay… Đối với từng dạng, chúng ta sẽ có một giải pháp viết đoạn mở màn (introduction) khác biệt. Trong bài xích tiếp theo sau trong chuỗi bài bác giảng luyện thi IELTS hôm nay, cô đang chỉ dẫn các bạn giải pháp nhận thấy cũng giống như biện pháp viết argumentative sầu essay, một trong những dạng essay phổ cập nhất vào bài xích thi IELTS WRTING. Tại cuối bài bác cô kèm theo một vài bài bác samples b& 9 của thầy Simon nhé. Chúng ta cùng vào bài xích.

Bạn đang xem: Argumentative essay là gì

*
Hướng dẫn viết arguementative essay trong IELTS Writing

Định nghĩa – argumentative essay là gì? 

Argumentative essay là dạng essay mà lại các em đang đưa ra rất nhiều ý kiến, lập trường, lí lẽ nhằm bảo đảm an toàn ý kiến của chính bản thân mình trước một vấn đề được giới thiệu. (Đồng ý, ko gật đầu đồng ý, nửa đồng ý, vì chưng sao?)

Phần 1 – Cách nhận ra đề bài xích argumentative essay:

Ví dụ họ bao gồm đề bài xích sau: Some people think the main purpose of schools is to lớn turn children into good citizens và workers, rather than lớn benefit them as individuals.To what extent bởi vì you agree or disagree?

Phân tích: Các em đề xuất hãy nhờ rằng đề bài IELTS luôn luôn có 2 phần:Phần 1 (như thể nhau ngơi nghỉ số đông những dạng essay khác): Phần đầu là phần background giới thiệu câu chữ bao gồm mà lại chúng ta vẫn đề nghị viết.Phần 2 (khác nhau tùy thuộc vào dạng essay): Phần kinh nghiệm đề bài (phần in đậm và nghiêng)

Yêu cầu đề bài bác là những dạng câu hỏi sau thì đó là đề bài xích argumentative essay.
To what extent vày you agree or disagree?Do you agree or disagree?What are your opinion? (Các em đề xuất cảnh giác bởi câu hỏi dạng này có phần khá tương tự cùng với discussion essay, discuss both sides and give sầu your opinion.)

Phần 2 – Cách thức làm bài

A/Phần mngơi nghỉ bài xích (introduction) 2 – 3 câu:

Paraphrase lại đề bài: 1 – 2 câu.Thesis statement (giới thiệu câu chữ chủ yếu của toàn bài): Trả lời trực tiếp thắc mắc của đề bài – các em trọn vẹn đồng ý/không gật đầu hoặc 1 phần đồng ý với chủ ý được đưa ra, 1 câu.

Ví dụ: Some people think the main purpose of schools is to lớn turn children inkhổng lồ good citizens & workers, rather than lớn benefit them as individuals. To what extent vì you agree or disagree?Các em sẽ có 3 bí quyết giải quyết và xử lý (Lưu ý: cho dù chọn cách làm sao, thì câu chủ thể bao gồm của những em phần đông yêu cầu ví dụ ko được mập mờ, những em tham khảo những câu cô in đậm – gạch ốp dưới):

1/ Agree:

People have different views about what the main purpose of schools should be. Personally, I agree that a school’s role is lớn prepare children to be productive members of society.

2/ Disagree:

Many people argue that the main role of schools is lớn prepare children for their future jobs. However, I believe that the purpose of education should be to lớn help children to grow as individuals.

3/ Balanced view or neutral:

To a certain extent I agree that the role of schools is khổng lồ prepare children lớn be productive members of society. However, I also believe that the education process has a positive impact on us as individuals.

B/Phần thân bài xích (2 đoạn văn uống, từng đoạn tự 5 – 7 câu)

Với đa số em chọn cách msống bài 1 và 2 completely agree/disagree, các em hoàn toàn có thể sử dụng nhị đoạn của phần thân bài xích nhằm tư vấn mang lại ý bao gồm cơ mà em đang lựa chọn để viết trong phần mlàm việc bài (Ví dụ: 3.1, ở trong phần 3). HOẶC: Các em cũng hoàn toàn có thể cần sử dụng đoạn thân bài xích 1 để support ý mà lại những em không đồng thuận, cùng thân bài bác 2 nhằm support ý cơ mà các em gật đầu. (Ví dụ; 3.2, tại vị trí 3).

Lưu ý:

Cấu trúc tầm thường của phần thân bài xích cô đã và đang chia sẽ một lần ở bài giảng sau: http://bit.ly/1EdSNSl.

C/ Kết bài (1 – 2 câu):

Phần 3 – Bài mẫu

ví dụ như 3.1: Universities should accept equal numbers of male and female students in every subject. To what extent bởi you agree or disagree?

In my opinion, men & women should have sầu the same educational opportunities. However, I do not agree with the idea of accepting equal proportions of each gender in every university subject.

Having the same number of men and women on all degree courses is simply unrealistic. Student numbers on any course depover on the applications that the institution receives. If a university decided lớn fill courses with equal numbers of males and females, it would need enough applicants of each gender. In reality, many courses are more popular with one gender than the other, & it would not be practical lớn alặng for equal proportions. For example, nursing courses tend to lớn attract more female applicants, & it would be difficult to fill these courses if fifty per cent of the places needed to go lớn males.

Xem thêm: Thẻ Bạch Kim Coopmart Cần Bao Nhiêu Điểm, Tham Gia Chương Trình Khách Hàng Thành Viên Co

Apart from the practical concerns expressed above sầu, I also believe that it would be unfair lớn base admission to lớn university courses on gender. Universities should continue khổng lồ select the best candidates for each course according khổng lồ their qualifications. In this way, both men và women have the same opportunities, and applicants know that they will be successful if they work hard to lớn achieve sầu good grades at school. If a female student is the best candidate for a place on a course, it is surely wrong to reject her in favour of a male student with lower grades or fewer qualifications.

In conclusion, the selection of university students should be based on merit, & it would be both impractical và unfair lớn change to a selection procedure based on gender.

Ví dụ 3.2: Some people believe sầu that hobbies need to be difficult to lớn be enjoyable. To what extent do you agree or disagree?

Some hobbies are relatively easy, while others present more of a challenge. Personally, I believe sầu that both types of hobby can be fun, and I therefore disagree with the statement that hobbies need to be difficult in order to be enjoyable.

On the one hand, many people enjoy easy hobbies. One example of an activity that is easy for most people is swimming. This hobby requires very little equipment, it is simple to lớn learn, và it is inexpensive sầu. I remember learning lớn swim at my local swimming pool when I was a child, và it never felt lượt thích a demanding or challenging experience. Another hobby that I find easy and fun is photography. In my opinion, anyone can take interesting pictures without knowing too much about the technicalities of operating a camera. Despite being straightforward, taking photos is a satisfying activity.

On the other hand, difficult hobbies can sometimes be more exciting. If an activity is more challenging, we might feel a greater sense of satisfaction when we manage khổng lồ vì it successfully. For example, film editing is a hobby that requires a high level of knowledge & expertise. In my case, it took me around two years before I became competent at this activity, but now I enjoy it much more than I did when I started. I believe sầu that many hobbies give sầu us more pleasure when we reach a higher màn chơi of performance because the results are better & the feeling of achievement is greater.

In conclusion, simple hobbies can be fun and relaxing, but difficult hobbies can be equally pleasurable for different reasons.

lấy ví dụ như 3.3: Families who send their children to lớn private schools should not be required to lớn pay taxes that tư vấn the state education system. To what extent vày you agree or disagree with this statement?

Some people believe that parents of children who attover private schools should not need lớn contribute khổng lồ state schools through taxes. Personally, I completely disagree with this view.

For a variety of reasons, it would be wrong khổng lồ reduce taxes for families who pay for private education. Firstly, it would be difficult lớn calculate the correct amount of tax reduction for these families, và staff would be required khổng lồ manage this complex process. Secondly, we all pay a certain amount of tax for public services that we may not use. For example, most people are fortunate enough not lớn have sầu to lớn Hotline the police or fire brigade at any time in their lives, but they would not expect a tax reduction for this. Finally, if wealthy families were given a tax discount for sending their children lớn private schools, we might have sầu a situation where poorer people pay higher taxes than the rich.

In my opinion, we should all be happy to lớn pay our nội dung of the money that supports public schools. It is beneficial for all members of society lớn have sầu a high chất lượng education system with equal opportunities for all young people. This will result in a well-educated workforce, và in turn a more productive and prosperous nation. Parents of children in private schools may also see the advantages of this in their own lives. For example, a company owner will need well qualified and competent staff, and a well-funded education system can provide such employees.

In conclusion, I bởi vì not believe that any financial concessions should be made for people who choose private education.

lấy một ví dụ 3.4: Some people think that all teenagers should be required to bởi vì unpaid work in their không tính phí time khổng lồ help the local community. They believe this would benefit both the individual teenager và society as a whole. Do you agree or disagree?

Many young people work on a volunteer basis, and this can only be beneficial for both the individual và society as a whole. However, I vì not agree that we should therefore force all teenagers khổng lồ do unpaid work.

Most young people are already under enough pressure with their studies, without being given the added responsibility of working in their spare time. School is just as demanding as a full-time job, and teachers expect their students khổng lồ vì homework và exam revision on top of attending lessons every day. When young people bởi have some miễn phí time, we should encourage them lớn enjoy it with their friends or to spend it doing sports & other leisure activities. They have many years of work ahead of them when they finish their studies.

At the same time, I vì not believe sầu that society has anything to gain from obliging young people lớn vì chưng unpaid work. In fact, I would argue that it goes against the values of a không tính tiền & fair society to force a group of people lớn bởi vì something against their will. Doing this can only lead khổng lồ resentment amongst young people, who would feel that they were being used, & parents, who would not want to lớn be told how lớn raise their children. Currently, notoàn thân is forced to lớn volunteer, and this is surely the best system.

In conclusion, teenagers may choose lớn work for free and help others, but in my opinion we should not make this compulsory.

Ngoài ra, các chúng ta cũng có thể xem thêm các bài bác mẫu IELTS Writing thiệt hữu dụng theo liên kết dưới nhé:

Mngơi nghỉ bài bác Writing Task 2 như thế nào đặt lên Band https://bit.ly/2uGoGmFĐề Thi IELTS Writing Task 1 và Task 2 Mới Nhất 2018 https://bit.ly/2LNR40v