CÁC HÀM XỬ LÝ CHUỖI TRONG SQL

Mình có tác dụng một bài viết về danh sách các hàm khối hệ thống xử lý chuỗi trong SQL.

Bạn đang xem: Các hàm xử lý chuỗi trong sql

Danh sách các hàm giải pháp xử lý này phần lớn tín đồ hoàn toàn có thể tra cứu trên MSDN hoặc trong phần System Functions trong mỗi database Squốc lộ.


*

1. Hàm Ascii

-- 1. Ascii -- trả về mã ascii của ký kết từ select ascii('A') -- kết quả: 65 2. Hàm Char 

-- 2. Char -- trả về cam kết từ của mã ASCII select char(65) -- kết quả: A 3. Hàm charindex 

-- 3. charindex -- trả về địa chỉ xuất hiện thêm của 1 chuỗi nhỏ trong một chuỗi ban đầu từ là 1 vị trí xác minh select charindex('abc','cabcaaaa',2) -- giải thích: trường đoản cú địa chỉ số 2 của chuỗi 'cabcaaaa' Tức là tự cam kết tự 'a' trsinh sống đi kiếm địa điểm xuất hiện thêm của chuỗi 'abc' -- công dụng là chuỗi 'abc' xuất hiện ở trong phần cam kết tự thứ hai của chuỗi 'cabcaaaa' 4. Hàm Left 

-- 4. left -- lấy ra n ký trường đoản cú đầu tiên của chuỗi. select left('123456',3) -- ví dụ: kéo ra 3 cam kết từ bỏ đầu tiên của chuỗi '123456' -- kết quả: '123' 5. Hàm Right 

-- 5. right -- mang ra n ký từ sau cùng của chuỗi -- ví dụ: lấy ra 3 cam kết từ sau cuối của chuỗi '123456' select right('123456',3) -- kết quả: '456' 6. Hàm Len 

-- 6. len() -- trả về con số ký tự tuyệt độ lâu năm của chuỗi select len('abcd') -- kết quả: 4 7. Hàm Lower 

-- 7. lower -- viết thường xuyên toàn bộ các ký trường đoản cú select lower('aaBBcCdGG') -- kết quả: aabbccdgg 8. Hàm Upper 

-- 8. upper -- viết hoa toàn bộ những ký kết từ select upper('aaBBcCdGG') -- kết quả: AABBCCDGG 9. Hàm LTrim 

-- 9. Ltrim -- Xóa toàn bộ các ký từ bỏ rỗng, khoảng Trắng sinh hoạt ĐẦU chuỗi. select Ltrim(' abc ') -- kết quả: 'abc'10. Hàm RTrim 

-- 10. Rtryên -- Xóa tất cả những cam kết tự rỗng, khoảng White ở CUỐI chuỗi. select Rtrim(' abc ') -- kết quả: ' abc' 11. Hàm PatIndex 

-- 11. patindex -- trả về vị trí mở ra của 1 mẫu trong 1 chuỗi SELECT PATINDEX('%ensure%', 'please ensure the door is locked'); -- kết quả: 8 -- note: áp dụng ký kết trường đoản cú _ để sửa chữa cho một ký kết từ bỏ bất kỳ SELECT PATINDEX('%en_ure%', 'please ensure the door is locked'); -- tác dụng vẫn là: 8 12. Hàm Quote 

-- 12. quotename -- trích dẫn select quotename('khô hanh trang lap trinc dot com') -- kết quả: -- có thể thay đổi cam kết từ trích dẫn khác như :ngoặc đối kháng ( hay lốt nháy ' select quotename('hanh trang lap trinh dot com',')') -- kết quả: (khô nóng trang lap trinh dot com) 13.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đăng Ảnh Trên Zalo Bằng Máy Tính Chi Tiết 2021

Hàm Replace 

-- 13. replace -- thay thế tất cả các chuỗi nhỏ nào kia trong 1 chuỗi thành 1 chuỗi bé khác select replace('hanh trang lap trinh dot com accom','com','net') -- Tất cả những từ bỏ 'com' trong chuỗi sẽ được cố bằng từ 'net' -- Kết quả: hanh hao trang lap trinh dot net acnet 14. Hàm replicate 

-- 14. replicate -- nhân 1 chuỗi lên những lần select replicate('acb',5) -- chuỗi 'acb' được lặp lại 5 lần. -- kết quả: acbacbacbacbacb 15. Hàm Reverse 

-- 15. reverse -- quay ngược chuỗi lại select reverse('abcdef') -- kết quả: fedccha 16. Hàm Space 

-- 16. space -- trả về 1 chuỗi tất cả n ký kết tự khoảng chừng White. select 'a' +space(54) +'b' -- kết quả: 'a b' -- cam kết từ bỏ a + 54 ký từ bỏ khoảng tầm White + ký tự b 17. Hàm Str 

-- 17. Str -- đưa một số thành một chuỗi. Hàm này vấn đề, bản thân chưa chắc chắn công dụng để gia công gì nữa. select str(5.333333,20,2) -- giải thích: chuyển số 5.333333 thành chuỗi có độ dài là đôi mươi cam kết từ, chỉ rước 2 ký tự thập phân sau dấu '.' -- nếu số bên trên lúc gửi thành chuỗi cơ mà chưa đủ trăng tròn ký tự thì vẫn trường đoản cú thêm những khoảng chừng trắng vào phía trước làm thế nào để cho đủ đôi mươi cam kết từ bỏ. -- kết quả: ' 5.33' -- ví như con số chữ số phần nguyên của số nhưng nhiều hơn thế nữa độ nhiều năm chuỗi trả về thì sẽ trả về các giá trị là cam kết từ bỏ '*' select str(5555.333333,3,2) -- tác dụng trả về là 3 ký kết tự '*' : '***' vì độ nhiều năm chuỗi trả về là 3 trong lúc con số chữ số phần nguyên ổn là 4. 18. Hàm Stuff 

-- 18. stuff -- hàm này vẫn sửa chữa n ký kết tự bước đầu từ là 1 địa chỉ xác định bằng 1 chuỗi mong cố kỉnh vào SELECT STUFF('abcdef', 2, 3, 'ijklmn'); -- giải thích: tự vị trí 2 có nghĩa là cam kết từ 'b' lôi ra 3 cam kết tự -> 'bcd' và sửa chữa thay thế bằng 'ijklmn' -- kết quả: aijklmnef 19. Hàm Substring 

-- 19. substring -- giảm ra 1 chuỗi nhỏ tuổi từ chuỗi ban đầu select substring('abcdefgh',2,5) -- giải thích: trường đoản cú địa chỉ thứ hai lấy ra 5 cam kết tự tiếp tục -- kết quả: bcdef trăng tròn. Hàm Unicode 

-- 20. unicode -- trả về quý hiếm unicode của ký kết từ thứ nhất của chuỗi select unicode(N'Áac') -- kết quả: 193 21. Hàm NChar 

-- 21. Nchar -- trả về ký kết tự unicode của mã unicode select Nchar( unicode(N'Áac')) select Nchar( 193) -- tác dụng cả 2 câu truy nã vấn đề là : Á 22. Hàm Soundex 

-- 22. soundex -- Soundex là một trong thuật tân oán ngữ âm nhằm liệt kê các từ theo âm sắc, theo cách vạc âm của giờ Anh. Mục đích là mã hóa đa số tự tất cả cùng phương pháp phạt âm qua đông đảo đặc trưng kiểu như nhau, trường đoản cú kia fan ta rất có thể kiếm được một từ bỏ nào đó dù là không đúng sót nhỏ tuổi trong chính tả từ đó select soundex('Brothers') -- kết quả là 1 trong những chuỗi tất cả 4 ký tự: B636. Ký trường đoản cú trước tiên của kết quả cũng chính là ký kết từ bỏ thứ nhất của chuỗi ban đầu 23. Hàm Difference