CÁCH XÁC ĐỊNH SỐ ELECTRON LỚP NGOÀI CÙNG

A.Lí thuyết

I. Thđọng tự những nút tích điện vào nguim tử:

Quy tắc: "Các electron trong nguim tử theo thứ tự chiếm các nút năng lượng từ rẻ đến cao"

- Từ trong ra phía bên ngoài bao gồm 7 mức tích điện, tương đương cùng với 7 lớp e

- Trong những lớp: Các e theo lần lượt chiếm phần các phân lớp theo phân nút năng lượng tăng nhiều là s, p, d, f…

- Thứ trường đoản cú sắp xếp theo mức năng lượng: 1s 2s 3s 3p 4s 3d 4p 5s ...quý khách đã xem: Cách xác minh số electron lớp ngoài cùng


*

II.Cấu hình electron của nguyên tử

1.Cấu hình electron của nguim tử

- Là cách để trình bày sự xắp sếp các e vào ngulặng tử trong những lớp cùng phân lớp

- Cách trình diễn cấu hình (dạng chữ số): nla

Trong đó:

n: STT của lớp.

Bạn đang xem: Cách xác định số electron lớp ngoài cùng

l: tên phân lớp.

a: Số e có mặt trên phân lớp và lớp tương ứng

VD: 1s1 là cấu hình với 1 e tại phân lớp s của lớp thứ nhất (phân lớp 1s)

* Các bước viết cấu hình electron:

- Xác định số electron của nguyên ổn tử.

- Điền e vào các phân lớp theo đồ vật từ mức tích điện. (Chú ý mang lại số e buổi tối đa cho các phân lớp)

VD:

Ne (Z=10): 1s22s22p6

Cl (Z=17):1s22s22p63s23p5

Ar (Z=18):1s22s22p63s23p6

Hoặc viết gọn: 3s23p6

Fe (Z=26):1s22s22p63s23p63d64s2

Hoặc viết gọn: 3d64s2

Cấu hình e rất có thể viết theo từng lớp, ví dụ Na cócấu hình 1s22s22p63s1 hoàn toàn có thể được viết gọn bên dưới dạng 2, 8, 1.

* Nguim tố bọn họ s, họ p, họ d:

- e sau cuối điền vào phân lớp như thế nào thì nguim tố là họ đấy

VD:

- Ar là nguim tố p vì electron sau cuối của Ar điền vào phân lớp p.

- Fe là ngulặng tố d vì electron ở đầu cuối của Fe điền vào phân lớp d.

2.Cấu hình electron nguim tử của đôi mươi nguim tố đầu

- SGK.

- Nhận xét: Các nguim tố hầu như chúng ta s với p

3.đặc điểm của electron phần bên ngoài cùng

- Đối cùng với tất cả những nguyên tố, phần ngoài thuộc có khá nhiều tốt nhất là 8 electron (không tđam mê gia vào những làm phản ứng chất hóa học (trừ một trong những đk đặc biệt).

- Khí hiếm: tất cả 8 electron lớp bên ngoài thuộc (trừ He bao gồm 2 electron lớp ngoài cùng)

- Klặng loại: 1, 2, 3 electron phần ngoài cùng

- Phi kim: 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng

- Ngulặng tử có 4 electron bên cạnh cùng rất có thể là ngulặng tử của ngulặng tốsắt kẽm kim loại hoặc phi kim.

Xem thêm: Cách Nấu Gạo Lứt Bằng Nồi Cơm Điện Dễ Vẫn Giữ Độ Ngọt, Hướng Dẫn Cách Nấu Gạo Lứt Bằng Nồi Cơm Điện

B. Bài tập

1. Dạng 1:Tìm nguyên ổn tố cùng viết cấu hình electron của ngulặng tử

- Tìm Z =>Tên nguyên tố, viết cấu hình electron.

VD:Một ngulặng tử X gồm số hiệu nguyên ổn tử Z =19. Số lớp electron trong nguyên tử X là

Z = 19⇒ Cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p64s1 ⇒ tất cả số lớp e là 4

2. Dạng 2: Viết cấu hình electron của ion - Xác định đặc thù của ngulặng tố

a. Từ cấu hình e của nguyên ổn tử =>Cấu hình e của ion tương ứng.

- Cấu hình e của ion dương: ít hơn số e ngơi nghỉ phân lớp ngoài thuộc của ngtử bằng đúng năng lượng điện ion kia.

- Cấu hình e của ion âm: nhấn thêm số e bởi đúng năng lượng điện ion kia vào phân phần bên ngoài cùng của ngtử.

b. Dựa vào cấu hình e, xác định cấu trúc nguim tử, đặc thù của nguyên ổn tố.

- Lớp xung quanh thuộc tất cả 8 e làngtố khí hãn hữu.

- Lớp ngoại trừ cùng có một, 2, 3 e lànguyên tố kim loại.

- Lớp ko kể thuộc có 5, 6, 7 lànguyên ổn tố phi kim- Lớp ngoại trừ cùng gồm 4 e có thể là sắt kẽm kim loại, xuất xắc phi klặng.

VD1: Cu2+ tất cả thông số kỹ thuật electron là

Hướng dẫn: Cấu hình e của Cu:1s22s22p63s23p63d104s1⇒Cấu hình e của Cu2+là:1s22s22p63s23p63d9