LESSON 4: HƯỚNG DẪN VIẾT CAUSE

Cause - Effect là dạng bài xích Writing gồm cấu trúc hơi đơn giản cùng liên tiếp chạm mặt vào bài thi IELTS. Hãy cùng dichvutructuyen.com.vn English học bí quyết viết dạng bài này một cách chi tiết với dễ dàng nắm bắt nhất:

*

1. Cách nhận ra dạng Cause - Effect

Dạng bài bác Causes - Effects thường xuyên thử khám phá thí sinch nêu ra các Cause (nguim nhân), Effect (tác động) hoặc đổi là Solution (giải pháp) của một vấn đề thôn hội rõ ràng nào kia. Đề hoàn toàn có thể kết hợp nhiều chủng loại những trải nghiệm như: 

Question 1: Nowadays many adults have full-time jobs và the proportion of their lives spent on work is very high. Some of them are under high bít tất tay and ignore the other parts of life. What are causes và effects?

Question 2: Consumers are faced with increasing numbers of advertisements from competing companies. To what extent vị you think consumers are influenced by advertisements? What measures can be taken to lớn protect them? → Effects và solutions

Question 3: Cycling is more environmentally-friendly than other forms of transport. Why is it not popular in many places? How to lớn increase its popularity? → Causes & solutions

2. Cách lên ý tưởng nhằm viết bài bác (brainstorming ideas)

Trước khi bắt tay vào viết bài bác, chúng ta nên nghĩ về trước 2-3 nguyên ổn nhân (causes) với 2 - 3 ảnh hưởng (effects) rất có thể gồm của vụ việc bạn định viết.

Bạn đang xem: Lesson 4: hướng dẫn viết cause

Tìm Cause như vậy nào: Thường hầu như sự việc thôn hội được nêu vào IELTS Writing Task 2 dạng Causes/ Effects/ Solutions phần nhiều xuất phát từ phần nhiều vận động vào đời sống bình thường, thói quen với phong tục tập cửa hàng của con fan.  Tìm Effect như vậy nào: Mọi sự việc, tác nhân trong câu hỏi của đề thi viết IELTS Task 2 hầu hết sẽ đem đến tác động tiêu cực/ lành mạnh và tích cực mang đến 3 đối tượng người dùng là Individuals (Cá nhân), Society (Xã hội) hoặc Government (Chính phủ). Tương ứng, mỗi đối tượng người dùng có khả năng sẽ bị tác động ở đa số kỹ lưỡng khác nhau.  Tìm Solution như vậy nào: Mỗi vấn đề sẽ có phần nhiều giải pháp khác nhau sinh hoạt đông đảo quy mô không giống nhau. Quý Khách ko duy nhất thiết buộc phải đề cập không còn tất cả chiến thuật trường đoản cú toàn bộ những đối tượng người dùng, chỉ chọn cần những chiến thuật làm sao đặc trưng tuyệt nhất thôi.

Đối với từng đề bài, hãy vén sẵn cho bạn những ý vẫn viết vào bài bác. Hãy đảm bảo an toàn rằng các bạn sẽ tinh lọc ra gần như ý “mắc giá” và chuẩn chỉnh xác duy nhất nhé. quý khách có thể tìm hiểu thêm giải pháp brainstorm mẫu mã sau đây:

Ví dụ: Childhood obesity is becoming a serious problem in many countries. Explain the main causes and effects of this problem, và suggest some possible solutions.

Causes

To be genetic factors  Lachồng of physical activity. Unhealthy eating patterns/ habits: eating fast food/ drinking high-calorie beverages…) Many children spover a lot of time being active: watching television/ playing computers & đoạn phim games.

Effects

Physical health problems : high cholesterol, high blood pressure, early heart disease, diabetes,…. Loss of productivity Depression & mental disorders.

Solutions

Parents/ schools/ government are responsibility to… Provide children healthy food/ control what they eat/ limite junk food advertising,… Limit the time they spkết thúc playing computers and video games/ encourage them khổng lồ take regular exercise.

3. Cấu trúc phổ biến của nội dung bài viết Causes - Effects (Structure) 

Có không ít giải pháp khác nhau để gây ra một kết cấu nội dung bài viết hoàn hảo, tuy vậy chúng ta nên chọn cho doanh nghiệp một cấu trúc ví dụ, mạch lạc, có tính links về các ý tưởng. Sự mạch lạc với kết nối trong nội dung bài viết đã khiến cho các giám khảo Review cao lối tư duy và trình bày của khách hàng đó!

Cấu trúc hoàn hảo của dạng bài bác này:

Introduction Body paragraph 1 - causes Body paragraph 2 - effects Conclusion

Cùng dichvutructuyen.com.vn tò mò kỹ hơn từng phần nhé!

Question: Today more people are overweight than ever before. What in your opinion are the primary causes of this? What are the main effects of this epidemic?

Introduction: Hãy viết phần này bằng 2 câu nđính thêm gọn với lô ghích, bảo đảm trách nhiệm tổng thể của một phần mnghỉ ngơi bài:

Sentence 1 - paraphrase lại đề bài (chúng ta cũng có thể dùng ‘nowadays/today/these days’ nhằm bước đầu bài bác viết):

“Nowadays the number of overweight people is constantly growing.”

Sentence 2 - đề cập đến vấn đề bạn định nói trong nội dung bài viết của mình:

“This essay will discuss the main reasons of this epidemic and then describe the possible effects of the problem.”

Body paragraph 1 - Causes

Sentence 1 - trình diễn các ngulặng nhân chính của bệnh béo phì:

“In my opinion, the foremost causes of obesity are inactive sầu lifestyle và unhealthy eating habits.”

Sentences 2-3 - khai quật cụ thể luận điểm đầu tiên. Hãy tưởng tượng rằng giám khảo của công ty là 1 trong những fan không còn tất cả gọi biết những gì về lĩnh vực này và nhiệm vụ của khách hàng là giải thích, so với cụ thể mang đến họ.

“Today more và more people rely on cars instead of walking, have less physical demands at work & prefer inactive leisure activities. This results in burning less calories & gaining weight.”

Sentences 4-5 - bước vào so với vấn đề lắp thêm 2. Đừng quên giới thiệu các ví dụ, bằng chứng ví dụ nhé, quan trọng đặc biệt lắm đấy!

“Moreover, the problem is accentuated by the growing number of people, who eat irregularly và consume large portions of high-calorie food. For example, about một nửa of the adult population in Europe with so-called disordered eating suffer from obesity. “

Body paragraph 2 - Effects

Sentence 1 - nêu ra toàn thể mọi tác động có thể có của vấn đề:

“The possible effects of this problem include physical health problems & loss of productivity.”

Sentences 2-3 - đối chiếu chi tiết ảnh hưởng trước tiên với giới thiệu ví dụ:

“First of all, obesity results in incorrect functioning of the human body and contributes to the risk of developing some chronic illnesses. For example, as toàn thân fat percentage increases, the person’s metabolism worsens, which in turn may result in diabetes or heart diseases.”

Sentences 4-6 - so với chi tiết tác động thứ hai với chỉ dẫn ví dụ:

“Secondly, overweight people are very unhealthy & often suffer from stress & tiredness. This lessens their work capathành phố và results in lower productivity. For example, it has been proven that an obese person needs to lớn put more effort lớn complete some task than a person with normal weight.”

Conclusion: Trong phần tóm lại, bạn cần nhắc nhằm nhấn mạnh lại sự việc nhưng bài viết đang bàn luận tới, cầm tắt và tổng thể lại các nguim nhân, ảnh hưởng mà lại các bạn đang viết trong bài. 

“To sum up, obesity is a big problem that affects a lot of people nowadays. It’s mainly caused by inactive lifestyle and eating disorders và results in severe health problems & loss of productivity.”

Dựa trên cấu trúc điều đó, họ gồm nội dung bài viết hoàn hảo B& 8.0 nlỗi sau:

Nowadays the number of overweight people is constantly growing. This essay will discuss the main reasons of this epidemic & then describe the possible effects of the problem.

In my opinion, the foremost causes of obesity are inactive lifestyle & unhealthy eating habits. Today more & more people rely on cars instead of walking, have less physical demands at work và prefer inactive sầu leisure activities. This results in burning less calories và gaining weight. Moreover, the problem is accentuated by the growing number of people, who eat irregularly and consume large portions of high-calorie food. For example, about 1/2 of the adult population in Europe with so-called disordered eating suffer from obesity. 

The possible effects of this problem include physical health problems and loss of productivity. First of all, obesity results in incorrect functioning of the human body and contributes khổng lồ the risk of developing some chronic illnesses. For example, as body toàn thân fat percentage increases, the person’s metabolism worsens, which in turn may result in diabetes or heart diseases. Secondly, overweight people are very unhealthy và often suffer from stress & tiredness. This lessens their work capađô thị & results in lower productivity. For example, it has been proven that an obese person needs to lớn put more effort lớn complete some task than a person with normal weight.

Xem thêm: Cách Vừa Xem Youtube Vừa Lướt Web Trên Android, Cách Vừa Xem Youtube Vừa Lướt Web Trên Điện Thoại

To sum up, obesity is a big problem that affects a lot of people nowadays. It’s mainly caused by inactive lifestyle và eating disorders và results in severe health problems & loss of productivity.

(251 words, Bvà 8.0+)

4. Bài mẫu mã (Model essay)

Question: Even though governments have sầu worked hard to bring about improvements in the healthcare system, the overall standard of physical health in developed countries is decreasing. What are the potential reasons for this, and what are some of the long-term effects?

Model essay: 

Health problems including heart disease, obesity, và diabetes are becoming more widespread in developed countries. There are several reasons contributing khổng lồ this problem, as well as potentially drastic long-term effects.

Lifestyle choices are important & major causes of poor health in developed countries. These days, it is perhaps easier & cheaper to follow an unhealthy diet. For example, the recent boom in fast food restaurants & chains has enticed people khổng lồ eat at these establishments rather than cooking healthy meals at home. Stress is another factor that has contributed lớn poor health. The fast-paced corporate culture & competitive work atmosphere make for a difficult work-life balance, resulting in little to no time for eating healthy or taking care of oneself. 

These lifestyle choices will have sầu drastic long-term effects. If generations continue to partake in these unhealthy habits, they will continue on for generations khổng lồ come. For instance, parents who have diabetes or are prone lớn obesity have sầu a higher chance of passing these conditions on to their children, & so on. Consequently, these health problems could result in a higher cost of living. Due to increased demvà for services, it is only natural that the health care industry would charge higher prices lớn its clients, resulting in higher costs. 

Poor lifestyle choices, ranging from unhealthy diets & higher bao tay, have certainly contributed khổng lồ the decrease in health standards. If not properly taken care of, these problems could cause harmful long-term effects to lớn future generations in terms of disease & a higher cost of living.

(254 words)

5. Từ vựng cùng kết cấu ngữ pháp giỏi có thể áp dụng trong bài Cause - Effect

A cause of/ A reason for Affects/ influences Leads to/ gives rise to/ brings about To be affected/ influenced by To be caused by/ produced by/ result from To be a consequence of/ khổng lồ be a result of/ to be due to/ the effect of As a result of/ As a consequence of Consequently,/ Thus,/ Therefore,/ Hence,/ For this reason Owing to/ On tài khoản of/ Because of/ Due to the fact that One of the causes/ The reason is that Because/ Since/ As Due to lớn this/ Because of/ Owing to/ Lead to As a result/ Lead to lớn the problem/ Can attribute to lớn Make/ Create/ Change/ Effect/ Affect/ Result Risk of/ Leading khổng lồ

Tổng hòa hợp lại tổng thể kỹ năng và kiến thức trên, chúng ta cũng có thể nắm vững được quá trình rõ ràng để làm một bài bác IELTS Writing task 2 dạng Cause - Effect - Solution. Việc cơ mà các bạn đề xuất làm cho bây chừ là bắt tay vào rèn luyện thật những nhằm rất có thể có mặt một sự phản xạ thiệt xuất sắc mỗi lúc gặp mặt dạng đề này. Chúc chúng ta ôn tập tốt!

---------------------------------------------

Mời chúng ta bài viết liên quan cách viết những dạng bài xích khác trong phần IELTS Writing task 2:

--------------------------------------

Tìm phát âm thêm các khóa đào tạo và huấn luyện tại GLN / dichvutructuyen.com.vn English - Hệ Thống Trung Tiếng Anh và Luyện Thi IELTS đáng tin tưởng tuyệt nhất tại Thành Phố Hà Nội cùng TP HCM :

Hệ Thống Trung Tâm Anh Ngữ GLN / dichvutructuyen.com.vn:

Hà Nội: (024) 6652 6525 TP.. HCM: (028) 7301 5555 dichvutructuyen.com.vn: Số 4, ngõ 54 Nguyễn Thị Định, Thành Phố Hà Nội dichvutructuyen.com.vn: Số 27 Trần Đại Nghĩa, TP Hà Nội dichvutructuyen.com.vn: Biệt thự B8, ngõ 128 Thụy Khuê, thủ đô hà nội dichvutructuyen.com.vn: Số 7, đường số 2, Cư Xá Đô Thành, Q3, Tp.TP HCM dichvutructuyen.com.vn: Số 2, tầng trệt dưới, tòa C2, Vinhomes Riverside Central Park, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh GLN: Tầng 1 và 12, Tòa nhà Handiteo Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội GLN: Tầng 1 và 8, Tòa công ty Coalimex 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội