Đánh Giá Lại Tài Sản

 Tin tức kế toán  Nguyên giá TSCĐ chỉ được thay đổi trong các trường hợp nào? Khi thay đổi nguyên giá TSCĐ doanh nghiệp phải làm gì? Câu hỏi này thực ra rất đơn giản. Hãy cùng Tin tức kế toán tìm hiểu việc đánh giá lại nguyên giá TSCĐ qua những ví dụ cụ thể sau.

Bạn đang xem: Đánh giá lại tài sản

*

 Nguyên giá tài sản cố định thay đổi khi nào?

Theo Khoản 4, Điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC thì nguyên giá TSCĐ chỉ được thay đổi trong các trường hợp sau:

1. Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Dùng tài sản để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

4. Đầu tư nâng cấp TSCĐ.

5. Tháo dỡ một hay một số bộ phận của TSCĐ mà các bộ phận này được quản lý theo tiêu chuẩn của một TSCĐ hữu hình.

Khi có thay đổi về nguyên giá tài sản cố định, doanh nghiệp phải làm gì?

Khi thay đổi nguyên giá TSCĐ: DN phải lập biên bản ghi rõ các căn cứ thay đổi và xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại trên sổ kế toán, số khấu hao luỹ kế, thời gian sử dụng, thời gian trích khấu hao của TSCĐ và tiến hành hạch toán theo quy định.

a) Đối với đầu tư nâng cấp sửa chữa TSCĐ:

– Các chi phí đầu tư nâng cấp TSCĐ:

+ Được phản ánh tăng nguyên giá của TSCĐ đó

+ Không được hạch toán các chi phí này vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Xem thêm: Top 12 Bột Ngũ Cốc Giảm Cân An Toàn Và Hiệu Quả Nhất Hiện Nay

– Các chi phí sửa chữa TSCĐ:

+ Không được tính tăng nguyên giá TSCĐ

+ Phải hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm.

b) Đối với những TSCĐ mà việc sửa chữa có tính chu kỳ: DN được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàng năm.

+ Nếu: Số thực chi sửa chữa TSCĐ > Số trích theo dự toán ► DN được tính thêm vào chi phí hợp lý số chênh lệch

+ Nếu: Số thực chi sửa chữa TSCĐ Số đã trích ► Phần chênh lệch được hạch toán giảm chi phí kinh doanh trong kỳ.

c) Các chi phí liên quan đến TSCĐ vô hình:

+ Phát sinh sau ghi nhận ban đầu được đánh giá một cách chắc chắn, làm tăng lợi ích kinh tế của TSCĐ vô hình so với mức hoạt động ban đầu => Được phản ánh tăng nguyên giá TSCĐ.

+ Các chi phí khác liên quan đến TSCĐ vô hình phát sinh sau ghi nhận ban đầu => Hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Ví dụ.

Công ty Kế Toán Hà Nội mua một TSCĐ (mới 100%) với giá ghi trên hoá đơn (chưa thuế GTGT) là 119 triệu đồng, chiết khấu mua hàng là 5 triệu đồng, chi phí vận chuyển là 3 triệu đồng, chi phí lắp đặt, chạy thử là 3 triệu đồng.TSCĐ có tuổi thọ kỹ thuật là 11 năm. Theo phụ lục 1 Thông tư 45/2013/TT-BTC, công ty dự kiến thời gian trích khấu hao là 10 năm

Nguyên giá của TSCĐ = 119.000.000 – 5.000.000 + 3.000.000 + 3.000.000 = 120.000.000 (đồng)

– Nguyên giá TSCĐ đánh giá lại = 120.000.000 đồng + 30.000.000 đồng = 150.000.000 đồng

*

Mời các bạn xem Tại đây cách hạch toán kế toán khi đánh giá lại tài sản cố định.

*


? Chuyên trang kế toán: www.dichvutructuyen.com.vn

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO: