ĐỀ THI KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

4 Mẫu bài bác tập định khoản nhiệm vụ kế toán thù Hành chính vì sự nghiệp bao gồm đáp án lời giải

Mẫu bài xích tập định khoản nghiệp vụ kế toán Hành chính sự nghiệp tất cả đáp án

Bài tập định khoản nghiệp vụ kế tân oán Hành chính sự nghiệp bao gồm đáp án


*

Bài 1 : Tại ĐV Hành chính vì sự nghiệp M tháng 2/N có các tài liệu sau (đvt :1000đ).quý khách vẫn xem: Đề thi kế toán thù hành chính sự nghiệp

Số dư đầu tháng 2N:

– ¬TK 111 : 300.000

– TK 112 : 240.000

– TK 008 : 900.000

– Các thông tin tài khoản khác tất cả số dư thích hợp lý

Những nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

– Ngày 4/2 PT 0034 Rút DTKP. hoạt động thường xuyên ổn về nhập quỹ tiền mặt: 100.000

– Ngày 6/2 PC 0023 Chi tiền mặt trả tiền điện ncầu dùng cho hoạt động thường xuyên: 60.000

– Ngày 7/2 GBN 0012 Rút tiền giữ hộ mua nguyên liệu chuyển vào sử dụng đến dự án A: 27.000

– Ngày 9/2 PT 0035 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để bỏ ra lương:120.000

– Ngày 10/2 PC 0024 Chi lương đợt 1 mang lại cán bộ viên chức trong ĐV: 1đôi mươi.000

– Ngày 15/2 GBC 0042 Thu sự nghiệp bằng TGKB:75.500

– Ngày 16/2 PT 0036 Thu hộ cấp dưới bằng tiền mặt 53.000.

Bạn đang xem: Đề thi kế toán hành chính sự nghiệp

– Ngày 18/2 PT 0037 Thu phí, lệ phí bằng tiền mặt :25.360.

– Ngày 19/2 PT 0038Tạm ứng ngân sách đầu tư bởi chi phí mặt số tiền 50.000

– Ngày 20/2 Số thu phí, lệ chi phí đề nghị nộp mang đến bên nước là 40.000.

– Ngày 22/2 PC 0025 Nộp cho Nhà ncầu các khoản thu phí, lệ phí :40.000 bằng tiền mặt

– Ngày 23/2 GBC 0043 Nhận lệnh bỏ ra tiền bằng TGKB: 200.000

– Ngày 29/2 PT 0039 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để bỏ ra theo lệnh đưa ra tiền : 200.000

– Ngày 30/2 PC 0026 Chi tiền mặt mang lại HĐTX theo lệnh chi tiền: 200.000

– Định khoản và ghi vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ trên.

– Mở và ghi vào: Sổ quỹ, Nhật ký tầm thường, Sổ cái TK 111, TK 112 của hình thức Nhật ký bình thường.

Yêu cầu: Định khoản và ghi vào sơ đồ tài khoản các thao tác trên

Đáp án lời giải:

Định khoản:

– Ngày 4/2:

Nợ TK 111

CóTK46121(nguồn KP hay xuyên) :100

– Ngày 6/2:

Nợ TK66121(đưa ra TX năm nay)/CóTK111: 60

– Ngày 7/2:

Nợ TK6622/CóTK112 : 27

– Ngày 9/2:

Nợ TK111/Có TK112 :120

– Ngày 10/2:

Nợ TK 334/Có TK111 : 120

– Ngày 15/2:

Nợ TK112/CóTK5118 : 75,5

– Ngày 16/2:

NợTK111/CóTK342(thanh toán nội bộ): 53

– Ngày 18/2:

NợTK111/CóTK5111: 25,36

– Ngày 19/2:

Nợ TK336(trợ thì ứng KP)/CóTK111 : 50

– Ngày 20/2:

Nợ TK5111/CóTK3332 : 40

– Ngày 22/2:

Nợ TK3332/CóTK111 : 40

– Ngày 23/2:

NợTK112/CóTK4612 : 200

– Ngày 29/2:

Nợ TK111/CóTK112 : 200

– Ngày 30/2:

NợTK6612/CóTK111 : 200

Bài 2:

Tài liệu cho: Đơn vị Hành chính vì sự nghiệp M trong thời điểm N như sau: (đvt:1000đ):

Tình hình đầu tư chi tiêu tài bao gồm thời gian ngắn nhỏng sau:

– TK 1211: 100.000 (1000 CP cửa hàng A).

– TK 1218: 350.000

– Các thông tin tài khoản khác tất cả số dư phù hợp lý

Các nhiệm vụ tạo ra như sau:

– Các bệnh khân oán thời gian ngắn của người tiêu dùng vào quý Khi đáo hạn hạch toán thù như vậy nào?

– Ngày 5/4 tải trái khoán chủ thể M, kỳ hạn 10 mon lãi suất 1%/tháng, mệnh giá 50.000, lãi được tkhô cứng toán thù ngay lúc cài đặt. Các ngân sách liên quan 600 toàn bộ đang trả bằng tiền mặt

– Ngày 7/4 chào bán 500 cổ phiếu cửa hàng A giá thành 120/CPhường thu bởi chi phí gửi

– Ngày 15/4 Mua 150 CP chủ thể D, giá chỉ cài đặt 500/CPhường., đang tkhô nóng tân oán bởi tiền gửi, hoa hồng cần trả là 2%, đã trả bằng tiền khía cạnh.

– Ngày 20/4 Ngân hàng báo có (vốn góp ngắn hạn cùng với cửa hàng A): công ty A tkhô nóng toán thù số tiền mà lại đơn vị chức năng góp vốn bởi chi phí gửi số tiền: 30.000 và các khoản thu nhập được phân chia từ bỏ chuyển động góp vốn là 2.000

– Ngày 29/4 Ngân sản phẩm gửi giấy báo Có về khoản lãi chi phí gửi ngân hàng 2000.

– Ngày 10/5 download kỳ phiếu ngân hàng mệnh giá chỉ 50.000, lãi suất 0,5%/mon, kỳ hạn 12 mon, lãi tkhô hanh tân oán thời hạn.

– Ngày 1/6 Góp vốn thời gian ngắn bằng tiền phương diện 100.000.

Xem thêm: Tại Sao Lại Gọi Là Đông Lào, Nguồn Gốc Tên Gọi Quốc Gia Xứ Đông Lào

– Ngày 3/10 Mua trái phiếu công ty N kỳ hạn 12 mon, mệnh giá 45.000, lãi suất vay 12% được tkhô nóng tân oán vào ngày đáo hạn.

Yêu cầu: Định khoản và phản ánh vào sơ thiết bị tài khoản

Đáp án lời giải:

– Ngày 5/4:

Nợ TK1211: 50000

Có TK 3318 : 10*1%*50000 = 5000 (lãi nhấn trước)

Có TK 111: 45000

Nợ TK 1211 : 600

Có TK 111 : 600

Nợ TK 3318 : 5000/10t = 500

Có TK 531 : 500

– Ngày 7/4:

Nợ TK 112: 500*1trăng tròn = 60000

Có TK 1211A : 500*100 = 50000

Có TK 531 : 10000

– Ngày 15/4:

NợTK1211D : 150*500 = 75000

Có TK 112 : 75000

Nợ TK 1211D : 2%*75000 = 1500

Có TK 111 : 1500

– Ngày 20/4:

NợTK112: 32000

Có TK 1218: 30000

Có TK 531: 2000

– Ngày 29/4

Nợ TK112: 2000

Có TK 531 : 2000

– Ngày 10/5:

NợTK1211: 50000

Có TK 112 : 50000

Nợ TK 3118 : 50000*0,5% = 250

Có TK 531: 250

– Ngày 1/6 :

Nợ TK 1218 : 100000

Có TK 111: 100000

– Ngày 3/10 :

Nợ TK 1211 : 45000

Có TK 112 : 45000

Lúc đáo hạn những triệu chứng khoán:

– NV1:

Nợ TK 112/Có TK 1211: 45000

Nợ TK 3318/Có TK 531 :500

– NV6:

Nợ TK 112/Có TK 1211: 50000

Nợ TK 112/Có TK 531 : 250

– NV8:

Nợ TK 112/Có TK 1211 : 45000

Nợ TK 112/Có TK 531 : 45000*12% = 5400

Bài 3:

Có số liệu về SP.., HH mon 6/N tại một đơn vị chức năng SNCT X như sau (đvt: 1.000đ).

Số dư đầu tháng của những tài khoản

– TK 1551 A: 1đôi mươi.000 (con số 300 loại x 400/cái)

– TK 1552 C: 35.000 (con số 350 loại x 100/cái)

– Các thông tin tài khoản bao gồm só dư đúng theo lý

Trong kỳ bao gồm những nhiệm vụ kinh tế tài chính sau phân phát sinh:

Ngày 5/6 bộ phận phân phối chuyển nhượng bàn giao 1.000 thành phầm A trị giá bán 450.000

Ngày 8/6 nhập kho hàng hoá C sở hữu bởi chi phí mặt

– Số lượng: 300, thành tiền 39.600, trong số ấy thuế GTGT 10%.

Ngày 10/6 xuất kho thành phầm, mặt hàng hoá bán cho công ty Y

– Sản phẩm A: 350 cái giá bán đơn vị chức năng cả thuế GTGT 10% là 550

– Hàng hoá C: 450 dòng, tổng giá cả 74.250, trong các số ấy thuế 6.750

Ngày 15/6 sản xuất nhập kho sản phẩm A lần 2: 1.200 đơn vị, Ngân sách chi tiêu đơn vị sản phẩm 420

Ngày 18/6 xuất kho thành phầm, sản phẩm hoá xuất bán cho công ty Z.

– Hàng hoá C: 180 cái, giá bán đơn vị chưa xuất hiện thuế GTGT 10% là 170.

– Sản phđộ ẩm A: 1.400 cái, tổng giá bán gồm thuế GTGT 10% cho một.400 thành phầm A là: 770.000

Ngày 20/6 rút ít tiền giửi ngân khố mua sắm chọn lựa hoá C về nhập kho với con số 250, tổng giá tkhô nóng toán 30.250, trong số ấy thuế GTGT 10%

Yêu cầu: Định khoản các nhiệm vụ tài chính phân phát sinh

Phản ánh vào sơ thiết bị tài khoản

Biểt rằng đơn vị ở trong đối tượng người dùng nộp thuế GTGT theo phương thức khấu trừ, giá thực tế hàng tồn kho xuất kho được xem theo phương pháp nhập trước xuất trước.

Đáp án lời giải:

– Ngày 5/6:

Nợ TK 1551A: 450000

Có TK 631 : 450000

– Ngày 8/6:

Nợ TK 1552C: 39600/(1+10%) = 36000

Có TK 111 : 36000

– Ngày 10/6

Nợ TK 3111Z : 770000+30600+73060

Có TK 531A : 700000

Có TK 531C: 170*180 = 30600

Có TK 33311 : (700000+30600)10% = 73060

Nợ TK 531: 142500 + 47000

Có TK 1551A= 300*400+50*450= 142500 (tồn 950SPA; 1-1 giá bán 450)

Có TK 1552C = 350*100+100*120= 47000 (tồn 200sản phẩm C; solo giá chỉ 120)

– Ngày 15/6:

Nợ TK 1551A : 1200* 420 = 504000

Có TK 631: 504000

– Ngày 18/6:

Nợ TK 3111 : 803660

Có TK 531C : 180 * 170 = 30600

Có TK 531A : 700000

Có TK 33311 : (30600+700000)10% = 73060

Nợ TK 531: 616500+ 21600 = 638100

Có TK 1551A = 950*450+(1400-950)* 216004trăng tròn = 616500

Có TK 1552C = 180*1đôi mươi = 21600

Ngày 20/6:

Nợ TK 1552C : 27500

Nợ TK 31131 : 27500*10% = 2750

Có TK 112 : 30250

Bài 4:

Tại một đơn vị Hành chính sự nghiệp gồm tình trạng tăng sút TSCĐ trong kỳ nhỏng sau:

Số dư thời điểm đầu tháng 12/N của một số trong những thông tin tài khoản (đvt: 1.000đ)

– TK 211: 24.792.000

– TK 466: đôi mươi.300.000

– TK 214: 4.492.000

– Các thông tin tài khoản khác tất cả số dư thích hợp lý

Trong mon bao gồm những nghiệp vụ tài chính sau tạo nên.

Đơn vị mừng đón của đơn vị chức năng cung cấp bên trên 1 TSCĐ hữu hình cần sử dụng mang đến hoạt động thường xuyên trị giá chỉ 25.000, chi phí tải bằng tiền phương diện 700 tính vào chi phí chuyển động thường xuyên xuyên

Đơn vị tải 1 TSCĐ hữu hình qua lắp ráp, giá bán thiết lập TSCĐ được lắp đặt chưa có thuế 300.000, thuế GTGT nguồn vào 5% đang thanh toán thù bởi tiền gửi ngân hàng, gia tài này được đầu tư chi tiêu bằng nguồn kinh phí đầu tư dự án công trình.

ngày 20/12 đơn vị triển khai thanh lý 1 TSCĐ sử dụng trong nghành nghề dịch vụ HCSN, ngulặng giá chỉ 37.680, giá trị hao mòn luỹ kế 37.400, thu tkhô hanh lý bằng tiền khía cạnh 450, bỏ ra tkhô giòn lý bởi chi phí phương diện 250, phần chênh lệch thu to hơn chi được phnghiền bổ sung cập nhật quỹ hỗ trợ cải tiến và phát triển sự nghiệp.

Tính hao mòn tài sản cố định trong những năm là 210.000

Đáp án lời giải:

Nợ TK 211/Có TK 4612 :25000

Nợ TK 211/Có TK 111 : 700

Nợ TK 6612 – bỏ ra liên tục : 25700

Có TK 466 – mối cung cấp ngân sách đầu tư đã tạo ra TSCĐ

Nợ TK 211/Có TK 112: 300000*1,05 = 315000

Nợ TK 662/Có TK 466: 315000

Nợ TK 466:37680 – 37400 = 280

Nợ TK 214 : 37400

Có TK 211 : 37680

Nợ TK 111/Có TK 5118 : 450

Nợ TK 5118/Có TK 111 : 250

Nợ TK 5118/Có TK 4314 : 200

Nợ TK 466/Có TK 214 : 210000

Trên đó là bài viết 4 Mẫu bài xích tập định khoản nghiệp vụ kế toán Hành chính sự nghiệp bao gồm lời giải lời giải. Nếu bạn cần khám phá về kế toán thù hành chính sự nghiệp thì nên cần tham gia một lớp học tập kế toán hành chính vì sự nghiệp để sản phẩm công nghệ thêm kỹ năng và kiến thức cũng như nghiệp vụ nhé.