Đối tượng nào sau đây không thể cập nhật dữ liệu? A, Bảng, biểu mẫu B" /> Đối tượng nào sau đây không thể cập nhật dữ liệu? A, Bảng, biểu mẫu B" />

Đối Tượng Nào Sau Đây Không Thể Cập Nhật Dữ Liệu

" class="title-header">Đối tượng như thế nào dưới đây tất yêu cập nhật dữ liệu? A. Bảng, biểu mẫu B. Mẫu hỏi, báo cáo C. Báo cáo D.

Bạn đang xem: Đối tượng nào sau đây không thể cập nhật dữ liệu

*

45 điểm

Trần Tiến


Đối tượng làm sao tiếp sau đây cần thiết cập nhật dữ liệu?A. Bảng, biểu chủng loại B. Mẫu hỏi, report C. Báo cáo D. Bảng

Xem thêm: Trang Chủ — Diễn Đàn Forum, Diễn Đàn Việt Nam Ceo Forum

*

+ Báo cáo là vẻ ngoài tương thích nhất khi phải tổng đúng theo, trình bày với in tài liệu theo một mẫu cho trước.+ Mẫu hỏi hay được thực hiện để sắp xếp những bản ghi, lựa chọn những ngôi trường để hiển thị, tiến hành tính toán, lựa chọn các bạn dạng ghi thỏa mãn ĐK đến trước, tổng vừa lòng với hiển thị lên tiếng từ rất nhiều bảng hoặc mẫu mã hỏi khác → Mẫu hỏi, report quan yếu update tài liệu.Đáp án: B

+ Báo cáo là bề ngoài thích hợp nhất lúc đề xuất tổng hòa hợp, trình diễn với in tài liệu theo một chủng loại mang đến trước.+ Mẫu hỏi thường được áp dụng nhằm bố trí các bản ghi, lựa chọn những ngôi trường để hiển thị, tiến hành tính tân oán, lựa chọn các bản ghi vừa lòng điều kiện mang đến trước, tổng hòa hợp và hiển thị lên tiếng từ không ít bảng hoặc mẫu mã hỏi không giống → Mẫu hỏi, report bắt buộc update dữ liệu.Đáp án: B