Essay Mẫu Đơn Giản

Simon là 1 trong những cô giáo dạy IELTS rất danh tiếng bên trên nhân loại. Thầy là 1 cựu examiner, và hiện nay thầy đang có một trang web cực kỳ có lợi về Việc học tập và luyện IELTS: ielts-simon.com

Thầy Sitháng luôn luôn được biết đến với phong thái đơn giản và công dụng. Những bài bác essays thầy viết mẫu rất nhiều tương đối dễ dàng và đơn giản, dẫu vậy lại cực kì xuất dung nhan cùng đều đạt mức b& điểm 9.0. Dưới đó là tổng phù hợp những bài xích essays chủng loại của thầy Simon cho Task 2. Các bạn nên hiểu và đối chiếu kỹ từng bài viết này để học được giải pháp viết sao cho dễ dàng, mạch lạc và tìm kiếm được điểm tối đa.

Bạn đang xem: Essay mẫu đơn giản

 


IELTS THƯ ĐẶNG- TRUNG TÂM LUYỆN THI IELTS UY TÍN, CHẤT LƯỢNG TẠI HÀ NỘI

Tsay đắm khảo các bài liên quan:

Chào các đồng bọn mến!

Sitháng là một giáo viên dạy IELTS vô cùng khét tiếng trên quả đât. Thầy là một cựu examiner, cùng hiện thời thầy đang xuất hiện một trang web khôn cùng hữu dụng về câu hỏi học tập với luyện IELTS: ielts-simon.com

Thầy Sitháng luôn được nghe biết với phong cách dễ dàng và đơn giản cùng công dụng. Những bài essays thầy viết mẫu hầu như tương đối dễ dàng, nhưng mà lại cực kỳ xuất sắc và đầy đủ đạt mức band điểm 9.0. Dưới đó là tổng thích hợp những bài essays mẫu của thầy Sitháng mang đến Task 2. Các bạn nên phát âm và đối chiếu kỹ từng nội dung bài viết này nhằm học tập được bí quyết viết làm sao để cho đơn giản, mạch lạc cùng tìm kiếm được điểm tối đa.

PHẦN 2

6. "hobbies" essay

*

Some people believe sầu that hobbies need to lớn be difficult to lớn be enjoyable.

To what extent vì you agree or disagree?

 

Một số tín đồ tin rằng sở thích cần phải có cái khó khăn nhằm cảm thấy sự độc đáo.

Mức độ chúng ta đồng ý xuất xắc phản nghịch đối là như vậy nào?

 

---------------

Model Essay 9.0

 

Some hobbies are relatively easy, while others PRESENT MORE OF A CHALLENGE.

Một số sở thích thì khá là thuận tiện, đối lập cùng với một số khác thường XUẤT HIỆN NHIỀU THỬ THÁCH HƠN.

Personally, I believe that both types of hobby can be fun, và I therefore disagree with the statement that hobbies need khổng lồ be difficult in order lớn be enjoyable.

Cá nhân tôi tin tưởng rằng cả nhì loại sở thích hầu như hoàn toàn có thể mang về nụ cười, với cho nên tôi không đồng ý cùng với tình huống là những sở thích rất cần được gồm sự trở ngại để thấy thú vui.

On the one hvà, many people enjoy easy hobbies.

Một phương diện, rất nhiều tín đồ vẫn tận hưởng phần đa sở trường dễ dàng.

One example of an activity that is easy for most people is swimming.

Một ví dụ của một vận động dòng cơ mà dễ dãi so với đa số người là lượn lờ bơi lội.

This hobby REQUIRES VERY LITTLE EQUIPMENT, it is simple to learn, và it is inexpensive sầu.

Cái sở trường này YÊU CẦU RẤT IT THIẾT BỊ, nó đơn giản dễ dàng chỉ với học cùng nó không còn đắt.

I rethành viên learning lớn swyên at my local swimming pool when I was a child, and IT NEVER FELT LIKE a demanding or challenging experience.

Tôi nhớ là tôi sẽ học tập tập bơi sống bể bơi địa pmùi hương của chính mình Lúc tôi còn là 1 đứa ttốt, và NÓ KHÔNG HỀ CÓ CẢM GIÁC NHƯ LÀ một từng trải yên cầu xuất xắc là thử thách gì cả.

Another hobby that I find easy and fun is photography.

Một sở thích khác nhưng tôi thấy tiện lợi và mừng cuống là chụp ảnh.

In my opinion, anyone can take interesting pictures without knowing too much about the technicalities of operating a camera.

Theo ý kiến của mình, bất kể ai đa số hoàn toàn có thể chụp mọi bức ảnh độc đáo nhưng mà không cần biết rất nhiều về kỹ thuật sử dụng của một cái lắp thêm hình ảnh.

Despite being STRAIGHTFORWARD, taking photos is a satisfying activity.

Dù rằng DỄ DÀNG, chụp ảnh là 1 trong những vận động thỏa mãn nhu cầu thỏa mãn.

On the other hand, difficult hobbies can sometimes be more exciting.

Mặt khác , đều sở trường gồm tính khó khăn thỉnh thoảng có thể gây hứng trúc rộng.

If an activity is more challenging, we might feel a greater sense of satisfaction when we manage khổng lồ vì it successfully.

Nếu một chuyển động có rất nhiều thử thách rộng, bạn có thể Cảm Xúc một điều ý nghĩa hơn của Việc chuộng Lúc cơ mà bọn họ xoay sở để làm nó một giải pháp thành công xuất sắc.

For example, film editing is a hobby that REQUIRES A HIGH LEVEL OF KNOWLEDGE AND EXPERTISE.

lấy ví dụ như, chỉnh sửa phim là một trong sở trường loại nhưng mà YÊU CẦU SỰ HIỂU BIẾT Tại MỨC CAO HƠN VÀ CÓ CHUYÊN MÔN.

In my case, it took me around two years before I BECAME COMPETENT at this activity, but now I enjoy it much more than I did when I started.

Trong trường hòa hợp của tôi, tôi đã hết khoảng 2 thời gian trước lúc tôi TRỞ NÊN ĐỦ SỨC sinh hoạt cái vận động này, dẫu vậy lúc này tôi đam mê nó nhiều hơn thế nữa cả khi tôi mới ban đầu.

I believe that many hobbies give us more pleasure when we REACH A HIGHER LEVEL OF PERFORMANCE because the results are better & the feeling of achievement is greater.

Tôi tin rằng có rất nhiều sở trường mang đến mang lại họ các sự ưa chuộng hơn khi bọn họ ĐẠT ĐỀN MỨC CAO HƠN TRONG VIỆC THỰC HIỆN bởi vì hiệu quả thì xuất sắc hơn cùng sự cảm nhận về kết quả là to to hơn.

In conclusion, simple hobbies can be fun và relaxing, but difficult hobbies can be equally pleasurable for different reasons.

Tóm lại, đầy đủ sở trường đơn giản dễ dàng cũng hoàn toàn có thể mang lại thú vui và sự vui chơi, cơ mà số đông sở trường khó khăn cũng có thể đạt được sự sử dụng rộng rãi như vậy với khá nhiều nguyên do khác nhau.

Dịch vì chưng Đoàn Hằng

 

7. "video games" essay

*

Trò chơi điện tử

Some people regard đoạn phim games as harmless fun, or even as a useful educational tool. Others, however, believe sầu that videos games are having an adverse effect on the people who play them. In your opinion, vì chưng the drawbacks of đoạn Clip games outweigh the benefits?

Một số tín đồ coi trò nghịch điện tử như là điều tốt đẹp vô sợ, hoặc thậm chí được nhận định rằng là một hình thức học tập hữu ích. Tuy nhiên, một vài khác tin tưởng rằng trò chơi điện tử đang có tác động xấu tới những tín đồ chơi chúng. Theo bạn, có yêu cầu các bất lợi của trò chơi điện tử có nhiều ảnh hưởng hơn những công dụng không?

---------------

Model Essay 9.0

 

Many people, & children in particular, enjoy playing computer games.

phần lớn người, đặc biệt là trẻ em, yêu thích đùa những trò nghịch năng lượng điện tử.

While I accept that these games can sometimes have sầu A POSITIVE EFFECT ON the user, I believe that they ARE MORE LIKELY TO have A HARMFUL IMPACT.

Mặc mặc dù tôi bằng lòng rằng phần lớn trò chơi này nhiều khi có thể tất cả TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC ĐẾN người tiêu dùng, cơ mà tôi tin tưởng rằng bọn chúng CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG có TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC.

 

On the one hvà, Clip games can be both entertaining & educational.

Một khía cạnh, những trò chơi điện tử có thể mang về tính vui chơi giải trí cùng tính dạy dỗ.

Users, or gamers, ARE TRANSPORTED INTO VIRTUAL WORLDS which are often more exciting và engaging than REAL-LIFE PASTIMES.

Những người tiêu dùng, tuyệt những người chơi, ĐƯỢC ĐƯA VÀO CÁC THẾ GIỚI ẢO địa điểm cơ mà thường thú vị rộng và hấp dẩn hơn so với CÁC TRÒ GIẢI TRÍ TRONG ĐỜI THỰC.

From an educational perspective sầu, these games ENCOURAGE IMAGINATION AND CREATIVITY, as well as concentration, logical thinking và problem solving, all of which are useful skills OUTSIDE THE GAMING CONTEXT.

Từ một cách nhìn giáo dục, hầu như trò đùa này KHUYẾN KHÍCH TRÍ TƯỞNG TƯỢNG VÀ SỰ SÁNG TẠO, cũng như sự triệu tập, năng lực tứ duy lô ghích với kĩ năng giải quyết và xử lý vấn đề, toàn bộ các là phần đông tài năng có ích NGOÀI BỐI CẢNH CHƠI ĐIỆN TỬ.

Furthermore, it has been shown that COMPUTER SIMULATION GAMES can improve users’ motor skills & help khổng lồ prepare them for real-world tasks, such as flying a plane.

ngoài ra, hoàn toàn có thể thấy rằng CÁC TRÒ CHƠI MÔ PHỎNG ĐIỆN TỬ có thể nâng cao những kỹ năng điều khiển và tinh chỉnh của người sử dụng và giúp họ sẵn sàng cho các trách nhiệm vào quả đât thực, nhỏng lái vật dụng cất cánh.

 

However, I would argue that these benefits are outweighed by the drawbacks.

Tuy nhiên, tôi đã chứng minh rằng hầu như công dụng này có không nhiều ảnh hưởng rộng so với phần lớn ăn hại.

Gaming can be highly addictive because users are constantly given scores, new targets và frequent rewards to lớn keep them playing.

Việc đùa điện tử hoàn toàn có thể gây thích năng vì người tiêu dùng tiếp tục được cho các điểm số, các mục tiêu bắt đầu, cùng những phần thưởng trọn liên tục nhằm chúng ta thường xuyên đùa.

Many children now spkết thúc hours each day TRYING TO PROGRESS THROUGH THE LEVELS OF A GAME or to lớn get a higher score than their friends.

hầu hết trẻ em bây chừ dành riêng hàng giờ từng ngày nhằm CỐ GẮNG VƯỢT QUA CÁC CẤP.. ĐỘ CỦA MỘT TRÒ CHƠI hoặc để sở hữu được một điểm số cao hơn nữa các bạn của bọn chúng.

This type of addiction can have effects ranging from lack of sleep to lớn problems at school, when homework is SACRIFICED FOR A FEW MORE HOURS ON THE COMPUTER OR CONSOLE.

Kiểu nghiện này rất có thể gồm có tác động ảnh hưởng không giống nhau từ các việc thiếu hụt ngủ cho các vụ việc làm việc trường, khi mà lại bài xích tập về nhà bị quyết tử để sở hữu thêm vài giờ bên trên máy tính xách tay hoặc bảng tinh chỉnh của máy năng lượng điện tử.

The rise in obesity in recent years has also BEEN LINKED IN PART TO THE SEDENTARY LIFESTYLE & lachồng of exercise that often ACCOMPANY GAMING ADDICTION.

Sự tăng thêm của bệnh bụ bẫm trong những năm gần đây cũng CÓ LIÊN QUAN MỘT PHẦN ĐẾN LỐI SỐNG ÍT VẬN ĐỘNG và vấn đề thiếu thốn tập luyện các vấn đề mà lại hay ĐI CÙNG VỚI VIỆC NGHIỆN CHƠI TRÒ CHƠI.

 

In conclusion, it seems lớn me that the POTENTIAL DANGERS of đoạn Clip games are more significant than the possible benefits.

Xem thêm: Top 6 Dấu Hiệu Có Thai Sau 1 Tuần Iui 10 Ngày Chuẩn Nhất Mẹ Bầu Cần Chú Ý

Cuối thuộc, dường như cùng với tôi CÁC MỐI ĐE DỌA TIỀM TÀNG của trò đùa điện tử thì đáng chú ý hơn nhiều so với phần đa công dụng hoàn toàn có thể bao gồm.

 

Dịch vì chưng Nguyen Do Phuong Dung

 

8. "economic progress" essay

*

Many governments think that economic progress is their most important goal. Some people, however, think that other types of progress are equally important for a country.Discuss both these views và give sầu your own opinion.

phần lớn cơ quan chính phủ cho rằng sự cách tân và phát triển tài chính là phương châm đặc trưng số 1 cùng với chúng ta. Tuy nhiên, một vài bạn nhận định rằng những cái khác ngoại trừ sự cải tiến và phát triển kinh tế cũng thực sự quan trọng cho một tổ quốc.

Bàn về nhì luồng chủ ý này cùng chỉ dẫn chủ ý của riêng bạn.

People have sầu different views about how governments should measure their countries’ progress. While economic progress is of course essential, I agree with those who believe sầu that other measures of progress are just as important.

Mọi người dân có các chiếc quan sát không giống nhau về phong thái nhưng mà cơ quan chính phủ đã giám sát và đo lường về sự việc cải tiến và phát triển đến đất nước của họ. Trong khi cách tân và phát triển tài chính đương nhiên là quan trọng, thì tôi cũng gật đầu với những người dân cho rằng những biện pháp đo lường và tính toán khác cho sự trở nên tân tiến cũng đặc biệt quan trọng.

There are three key reasons why economic growth is seen as a fundamental goal for countries.

Có tía nguyên nhân bao gồm phân tích và lý giải vì chưng sao sự cải tiến và phát triển tài chính được coi như như là phương châm cơ bản cho những quốc gia.

Firstly, a healthy economy results in job creation, a high level of employment, & better salaries for all citizens.

Trước không còn, một nền kinh tế tài chính nhiều dạn dĩ tạo nên công ăn câu hỏi làm cho, mức độ thao tác cao và nấc lương giỏi rộng cho cục bộ công dân.

Secondly, economic progress ensures that more money is available for governments to lớn spend on infrastructure and public services. For example, a government with higher revenues can invest in the country"s transport network, its education system và its hospitals.

Thđọng hai, sự lớn mạnh của nền tài chính đảm bảo an toàn rằng có rất nhiều vốn sẵn có rộng cho các chính phủ nước nhà chi tiêu vào cơ sở hạ tầng với các dịch vụ công. lấy ví dụ như, một chính phủ có mức thu nhập cao rất có thể đầu tư vào màng lưới giao thông vận tải của nước này, khối hệ thống giáo dục và y tế.

Finally, a svào economy can help a country’s standing on the global stage, in terms of its political influence và trading power.

Cuối cùng, một nền tài chính nhiều bạo phổi hoàn toàn có thể góp nước nhà có được vị gắng bên trên thế giới, về phương diện tác động bao gồm trị với sức mạnh tmùi hương mại.

However, I would argue that various other forms of progress are just as significant as the economic factors mentioned above sầu. In particular, we should consider the area of social justice, human rights, eunique and democracy itself.

Tuy nhiên, tôi cho rằng có tương đối nhiều hiệ tượng tân tiến không giống cũng đặc biệt quan trọng nhỏng những yếu tố kinh tế vẫn đề cùa đến sinh sống bên trên. Đặc biệt, chúng ta đề nghị quyên tâm mang đến nghành nghề dịch vụ cchồng hội, nhân quyền, bình đẳng và dân chủ.

For example, the treatment of minority groups is often seen as a reflection of the moral standards and level of development of a society.

lấy ví dụ như nlỗi, bài toán khác nhau đối xử với các nhóm dân tộc thiểu số thường được xem như như là đề đạt cho các tiêu chuẩn chỉnh đạo đức và trình độ chuyên môn trở nên tân tiến của buôn bản hội.

Perhaps another key consideration when judging the progress of a modern country should be how well that country protects the natural environment, và whether it is moving towards environmental sustainability. Alternatively, the success of a nation could be measured by looking at the health, well-being và happiness of its residents.

Có thể một điểm đặc biệt quan trọng khác khi reviews sự cải cách và phát triển của một giang sơn văn minh đề xuất buộc phải là câu hỏi nước nhà kia bảo đảm môi trường xung quanh tự nhiên tốt như thế nào, với liệu bao gồm tiến tới việc bền vựng môi trường xung quanh hay là không. Trong khi, thành công của một nước nhà có thể được đo lường và thống kê bởi việc quan sát vào sức mạnh, sự niềm hạnh phúc mà công dân nước đó đã đạt được.

In conclusion, the economy is obviously a key marker of a country’s success, but social, environmental and health criteria are equally significant.

Tóm lại, nền tài chính ví dụ là tín hiệu cho sự thành công xuất sắc của một giang sơn, nhưng lại các tiêu chuẩn buôn bản hội, môi trường với mức độ khoẻ đều phải sở hữu chân thành và ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

 

Dịch vì chưng Trần Thị Thủy

 

9. "help" essay

*

 

We cannot help everyone in the world that needs help, so we should only be concerned with our own communities & countries.To what extent vị you agree or disagree with this statement?

Chúng ta cấp thiết giúp tất cả hầu như fan trên thế giới đã buộc phải sự giúp đỡ , do vậy họ nên chỉ quyên tâm đến xã hội và nước nhà của họ.

Some people believe sầu that we should not help people in other countries as long as there are problems in our own society. I disagree with this view because I believe sầu that we should try to help as many people as possible.

Một vài fan có niềm tin rằng họ không nên góp con tín đồ ở đông đảo đất nước không giống chừng nào buôn bản hội của bọn họ gặp đề nghị nhiều sự việc. Tôi ko gật đầu đồng ý với quan lại đặc điểm này bởi vì tôi có niềm tin rằng chúng ta cần cố gắng sẽ giúp đỡ càng không ít người càng tốt.

On the one h&, I accept that it is important to lớn help our neighbours & fellow citizens. In most communities there are people who are impoverished or disadvantaged in some way. It is possible lớn find homeless people, for example, in even the wealthiest of cities, & for those who are concerned about this problem, there are usually opportunities to volunteer time or give sầu money lớn support these people. In the UK, people can help in a variety of ways, from donating clothing to lớn serving không tính phí food in a soup kitchen. As the problems are on our doorstep, & there are obvious ways khổng lồ help, I can underst& why some people feel that we should prioritise local charity.

Ở một phương diện, tôi đồng ý rằng điều đó đặc trưng sẽ giúp đỡ hàng xóm cùng đồng bào của bọn họ. Trong đa số những xã hội , theo một cách làm sao kia ,gồm người túng thiếu hoặc khó khăn. Có thể thuận lợi tra cứu thấy những người vô gia cư , ví dụ,thậm chí là làm việc đều đô thị giàu duy nhất, và bọn họ được quan tâm về vấn đề này, thường xuyên thường có hầu như cơ hội nhằm tình nguyện thời gian hoặc mang đến chi phí nhằm cỗ vũ những người này. Ở nước Anh, nhỏ tín đồ rất có thể giúp bằng rất nhiều bí quyết, từ các việc mang đến áo xống đến phân phát thức ăn miễn chi phí ở 1 phòng bếp súp. Bởi đầy đủ vấn đề này vẫn nằm trên ngưỡng cửa của Cửa Hàng chúng tôi , và chắc chắn rằng có không ít phương pháp để giúp đỡ, tôi hoàn toàn có thể gọi tại vì sao một số trong những tín đồ cảm thấy rằng bọn họ đề nghị ưu tiên tổ chức tự thiện ngơi nghỉ địa phương.

At the same time, I believe that we have an obligation khổng lồ help those who live sầu beyond our national borders. In some countries the problems that people face are much more serious than those in our own communities, và it is often even easier lớn help. For example, when children are dying from curable diseases in African countries, governments và individuals in richer countries can save lives simply by paying for vaccines that already exist. A small donation to lớn an international charity might have sầu a much greater impact than helping in our local area..

Đồng thời , tôi tin tưởng rằng bọn họ bao gồm một nghĩa vụ sẽ giúp những người dân sinh sống ngoại trừ biên thuỳ quốc gia. Tại một số trong những nước,mọi vụ việc mà bé người sẽ đối mặt nghiêm trọng hơn những đối với những người dân ở vào cộng đồng của bọn họ. ví dụ như, lúc trẻ em đã bị tiêu diệt đi do bị bệnh nghỉ ngơi các nước Châu Phi, cơ quan chính phủ và rất nhiều cá thể sinh sống những nước nhà giàu rộng hoàn toàn có thể đơn giản cứu những mạng sinh sống bằn vấn đề trả vắc-xin vẫn còn sẽ tồn tại. Một sự góp phần nhỏ tuổi cho một đội nhóm chức trường đoản cú thiện tại nước ngoài có thể bao gồm một ảnh hưởng tác động lớn hơn việc giúp sức nghỉ ngơi vùng địa phương thơm của họ.

In conclusion, it is true that we cannot help everyone, but in my opinion national boundaries should not stop us from helping those who are in need.

Tóm lai, kia là việc thật rằng bọn họ họ cần yếu góp phần đông fan, nhưng lại theo chủ ý của mình nhãi con giới đất nước không nên ngăn cản chúng ta giúp đỡ những người đang mong muốn.

(280 words, b& 9)

Examiner’s comments

In my opinion, the main goal of IELTS Writing is lớn CLEARLY let the examiner underst& your points.

Theo chủ kiến của tôi, mục đích bao gồm của IELTS Writing là sự RÕ RÀNG để người chnóng thi đọc đạt điểm của người tiêu dùng.

Vocabulary is important, but it is even more important for students to be able lớn use such words/expressions in a natural way. Simon"s sample essays are great examples. He doesn"t use many complicated words in his essays, but there are tons of phrases & expressions that native speakers often use. Besides, his ideas are logical, convincing, và easy to underst&.

Từ vựng thì đặc biệt , tuy vậy điều thậm chí là quan trọng hơn đến sinch viên là kỹ năng thực hiện từng từ/ nhấn mạnh vấn đề theo một giải pháp thoải mái và tự nhiên. Bài tè luận của Simon là ví dụ hoàn hảo. Anh ấy ko sử dụng những từ bỏ phức tạp trong số những bài bác đái luận, dẫu vậy có rất nhiều nhiều từ bỏ và sự biểu đạt mà lại người bản ngữ thường xuyên suwe dụng. Hình như, chủ ý của anh ý ấy vô cùng ngắn gọn xúc tích, tngày tiết phục và dễ dàng để phát âm.

When reviewing Simon"s essays or any other sample essays, students should take the time lớn understvà each sentence & expression. Taking notes is crucial here, but it is even more important that students write their own error-không tính phí sentences with such phrases and/or expressions.

Khi xem xét lại các bài xích đái luận của Simon hoặc gần như bài bác tiểu luận không giống, sinh viên đề nghị dành thời gian nhằm hiểu từng câu với sự diễn tả. ghi chnghiền là đa phần ở đây, tuy nhiên nó thậm chí là quan trọng hơn là sinch viên viết những câu không có lỗi của riêng biệt bản thân với số đông các tự và/ hoặc các cách mô tả này.

Link:

http://ielts-sitháng.com/ielts-help-and-english-pr/2011/12/ielts-writing-task-2-help-essay.html

Dịch do Nguyễn Thị Lĩnh

10. "technology" essay

*

Model Essay: Technology

Nowadays the way many people interact with each other has changed because of technology. In what ways has technology affected the types of relationships that people make? Has this been a positive or negative sầu development?

Ngày ni, công nghệ đang làm thay đổi phương pháp nhưng nhỏ tín đồ ảnh hưởng với nhau. Bằng giải pháp như thế nào mà lại technology vẫn tác động tới phần đông quan hệ khác nhau của nhỏ người? Những tác động này là lành mạnh và tích cực tốt tiêu cực?

It is true that new technologies have sầu had an INFLUENCE on communication between people. Technology has affected relationships in various ways, & in my opinion there are both positive sầu & negative effects.

Đúng là hầu như technology mới vẫn bao gồm ẢNH HƯỞNG cho tới tiếp xúc của con fan. Công nghệ đã ảnh hưởng tới các quan hệ theo vô số cách không giống nhau, cùng theo chủ ý của tớ, phần đa ảnh hưởng này còn có cả khía cạnh lành mạnh và tích cực với tiêu cực

Technology has had an IMPACT on relationships in business, education and SOCIAL LIFE. Firstly, telephones & the Internet allow business people in different countries to INTERACT without ever meeting each other. Secondly, services lượt thích Skype create new possibilities for relationships between students và teachers. For example, a student can now take VIDEO LESSONS with a teacher in a different đô thị or country. Finally, many people use SOCIAL NETWORKS, like Facebook, khổng lồ MAKE NEW FRIENDS và find PEOPLE WHO SHARE COMMON INTERESTS, and they interact through their computers rather than FACE TO FACE.

Công nghệ có TÁC ĐỘNG tới các mối quan hệ vào kinh doanh, giáo dục với ĐỜI SỐNG XÃ HỘI. Đầu tiên, điện thoại cùng Internet có thể chấp nhận được người kinh doanh sinh hoạt những tổ quốc khác biệt hoàn toàn có thể TRAO ĐỔI/ TƯƠNG TÁC nhưng chưa hẳn gặp mặt khía cạnh thẳng. Thứ đọng nhì, các hình thức dịch vụ như Skype tạo thành số đông năng lực liên quan bắt đầu giữa sinch viên với thầy giáo. lấy một ví dụ, một học viên bây giờ rất có thể học tập qua những VIDEO BÀI GIẢNG với 1 thầy giáo sinh sống thành phố hoặc nước nhà khác. Cuối thuộc, những người sử dụng các MẠNG XÃ HỘI, như Facebook, nhằm KẾT BẠN và tìm kiếm tìm NHỮNG NGƯỜI CÓ CHUNG SỞ THÍCH, với chúng ta can hệ thông qua laptop rứa bởi vì MẶT ĐỐI MẶT.

On the one hand, these developments can be extremely positive sầu. Cooperation between people in different countries was much more difficult when communication was limited khổng lồ written letters or telegrams. Nowadays, interactions by tin nhắn, phone or video are almost as good as FACE-TO-FACE MEETINGS, & many of us benefit from these interactions, either in work or social contexts. On the other h&, the availability of new communication technologies can also have sầu the result of ISOLATING PEOPLE AND DISCOURAGING REAL INTERACTION. For example, many young people choose lớn make friends online rather than MIXING WITH THEIR PEERS in the real world, and these ‘VIRTUAL’ RELATIONSHIPS are a poor substitute for real friendships.

MỘT MẶT, đều ảnh hưởng hình ảnh hoàn toàn có thể hết sức tích cực và lành mạnh. Sự hợp tác ký kết giữa con tín đồ làm việc các giang sơn khác nhau đã có lần vô cùng trở ngại lúc tiếp xúc bị số lượng giới hạn làm việc hồ hết bức tlỗi viết tay giỏi điện tín. Ngày nay, can hệ thông qua tin nhắn, điện thoại xuất xắc Clip gần như hiệu quả bởi CÁC CUỘC GẶPhường. MẶT ĐỐI MẶT, và nhiều người dân vào chúng ta thừa hưởng lợi tự hồ hết shop này, cả trong quá trình lẫn cuộc sống. MẶT KHÁC, sự xuất hiện thêm của các công nghệ tiếp xúc bắt đầu cũng rất có thể dẫn mang lại NHỮNG NGƯỜI SỐNG CÁCH LY VÀ KHÔNG KHUYẾN KHÍCH TƯƠNG TÁC THỰC TẾ. lấy ví dụ như, không ít người tphải chăng chọn cách kết bạn qua mạng vắt vị GẶP GỠ BẠN BÈ CÙNG TRANG LỨA trong thực tiễn, và rất nhiều MỐI QUAN HỆ ẢO này là một sự gắng tế tệ hại cho những tình các bạn thực tiễn.

In conclusion, technology has certainly REVOLUTIONISED communication between people, but not all of the outcomes of this revolution have sầu been positive sầu.

Tóm lại, technology đang đích thực CÁCH MẠNG HÓA tiếp xúc giữa bé bạn, nhưng mà chưa phải toàn bộ kết quả của cuộc giải pháp mạng hóa này phần đa mang ý nghĩa tích cực.

 

Link:

http://ielts-simon.com/ielts-help-and-english-pr/2012/02/ielts-writing-task-2-technology-essay.html

Dịch bởi Tkhô hanh Tâm

11. "unpaid work" essay

*

 

Some people think that all teenagers should be required to lớn vì unpaid work in their không lấy phí time to help the local community. They believe this would benefit both the individual teenager & society as a whole.

Do you agree or disagree?

Một số fan nghĩ rằng tất cả tkhô cứng thiếu hụt niên buộc phải được từng trải thao tác không công vào thời hạn rảnh để giúp đỡ đỡ cộng đồng địa pmùi hương mình. Họ tin rằng điều đó sẽ giúp ích mang đến cá nhân bạn trẻ đó và xã hội nói chung.

quý khách hàng đồng ý hay là không đồng ý?

 

Sample answer 9.0 by Simon

 

Many young people work on a volunteer basis, and this can only be beneficial for both the individual & society as a whole. However, I bởi not agree that we should therefore force all teenagers to vì chưng unpaid work.

đa phần bạn teen thao tác bên trên các đại lý tình nguyện, và vấn đề đó chỉ hoàn toàn có thể bổ ích tầm thường cho tất cả cá nhân cùng xóm hội. Tuy nhiên, tôi ko gật đầu rằng bọn họ yêu cầu chính vì như thế nhưng ép toàn bộ thanh thiếu niên thao tác khhậu thổ.

Most young people are already under enough pressure with their studies, without being given the added responsibility of working in their spare time. School is just as demanding as a full-time job, & teachers expect their students lớn vị homework & exam revision on top of attending lessons every day. When young people vì have some không lấy phí time, we should encourage them to enjoy it with their friends or to spkết thúc it doing sports và other leisure activities. They have many years of work ahead of them when they finish their studies.

Hầu hết đa số giới trẻ hiện nay sẽ yêu cầu chịu đựng đầy đủ áp lực đè nén với câu hỏi học, mà lại không phải Chịu đựng thêm trách nhiệm so với các bước của họ vào thời gian rhình họa. Trường học tập cũng thưởng thức câu hỏi học nhỏng một quá trình toàn thời gian, và gia sư ước muốn học sinh của mình làm bài xích tập cùng khám nghiệm bài xích trước khi bắt đầu bài học từng ngày. Khi bọn họ gồm thời tiếng nhàn rỗi, bọn họ bắt buộc khuyến khích bọn họ tsi gia vui chơi giải trí cùng với bằng hữu hoặc dành thời gian nghịch thể dục thể thao cùng các vận động vui chơi giải trí khác. Họ có không ít năm lao rượu cồn trước mắt Khi hoàn toàn cthị trấn học hành.

At the same time, I vì chưng not believe sầu that society has anything to gain from obliging young people lớn vày unpaid work. In fact, I would argue that it goes against the values of a không tính tiền & fair society to lớn force a group of people lớn bởi something against their will. Doing this can only lead to lớn resentment amongst young people, who would feel that they were being used, & parents, who would not want khổng lồ be told how to lớn raise their children. Currently, nobody toàn thân is forced to volunteer, and this is surely the best system.

Đồng thời, tôi quán triệt là buôn bản hội giành được nào đấy từ các việc đề xuất tkhô cứng niên thao tác khhậu thổ. Đúng hơn, tôi ao ước bảo rằng câu hỏi bắt xay một tổ người có tác dụng điều ngược ý ước ao của bản thân là làm cho trái với những quý giá của một buôn bản hội thoải mái và công bằng. Làm vậy chỉ có thể dẫn tới sự bất mãn giữa những người trẻ tuổi, những người chắc hẳn rằng đã cảm giác là bọn họ hiện nay đang bị tận dụng, và cha mẹ của họ, những người chắc hẳn rằng sẽ không mong mỏi được khuyên bảo cách nuôi dạy dỗ những con của bản thân mình. Bây Giờ, không một ai bị buộc phải tự nguyện, với trên đây chắc hẳn là cơ chế tốt nhất có thể.

In conclusion, teenagers may choose lớn work for miễn phí and help others, but in my opinion we should not make this compulsory.

Tóm lại, đông đảo thanh khô thiếu niên rất có thể lựa chọn làm cho miễn phí tổn với giúp đỡ người khác, cơ mà theo ý tôi, họ không nên nên.