Hoàn Châu Cách Cách

*

Bạn đang xem: Hoàn châu cách cách

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*


*

*
*


Knhị giảng lớp bồi dưỡng nhiệm vụ vnạp năng lượng thư, nghiệp vụ Lưu trữ năm 2021


*
*
*

Khai giảng lớp tu dưỡng nhiệm vụ văn thỏng, nhiệm vụ Lưu trữ năm 2021


Xem thêm: Cách Dịch Phụ Đề Của Video Trên Youtube Bằng Wisesub, Sử Dụng Phụ Đề Tự Động

*

TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2021

Năm 2021 tỉnh giấc Sơn La đã tổ chức kỳtuyển dụng công chức vào thao tác làm việc tại những cơ quan chuyên môn thuộc...


*

Hội Nghị bất thường Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Sơn La khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2024

Thực hiện nay Thông báo số 327 -TB/TU ngày 30 tháng 8 năm2021 của Ban...


Bộ Nội vụ ý kiến đề nghị những tổ chức tôn giáo thường xuyên tiến hành các biện pháp thúc bách chống, chống dịch COVID-19 vào thực trạng mới

Ngày 01/8, Bộ Nội vụ phát hành văn uống bảnsố 3755/BNV-TGCPhường gửi chỉ đạo...


Tuyên truyền về Luật Tiếp công dân

Qua thời gian tiến hành Luật Tiếpcông dân cho thấy Việc tiếp công dân...


*
Thủ tướng tá Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hiện Cmùi hương trình tổng thể cải tân hành...