Mẫu Quyết Định Kế Toán Trưởng

Kế toán trưởng thường là các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, tài chính; họ có kinh nghiệm dày dặn và trình độ chuyên môn cao, cùng với những phẩm chất đạo đức đúng đắn, tốt đẹp.


Trong mỗi cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hay các công ty, tổ chức, v.v … cũng đều rất cần có một nguời hoặc một hệ thống kế toán để bằng nghiệp vụ, chuyên môn của mình thực hiện quá trình thống kê, tính toán giúp cho việc quản lý tài chính của các chủ thể nêu trên trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Bạn đang xem: Mẫu quyết định kế toán trưởng

Chính vì thế, tại mỗi cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hay các doanh nghiệp, tổ chức, v.v… cần đưa ra những quyết định về việc bổ nhiệm kế toán trưởng nhằm giao trọng trách cao cả này cho một người nào đó xứng đáng, đáp ứng đủ những điều kiện và yêu cầu của vị trí công việc này.

Trong phạm vi bài viết lần này, Tổng đài tư vấn 1900 6557 của công ty Hoàng Phi sẽ dành phần lớn nội dung để bàn luận về các vấn đề có liên quan đến việc đưa ra quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần, điều kiện để trở thành kế toán trưởng công ty cổ phần là gì?

Bên cạnh đó là hướng dẫn quy trình bổ nhiệm và cung cấp mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng tại công ty cổ phần mới nhất.

Công ty cổ phần có bắt buộc phải có kế toán trưởng không?

– Để trả lời được câu hỏi Công ty cổ phần có bắt buộc phải có kế toán trưởng không? Thì trước tiên ta cần phải hiểu được khái niệm “kế toán trưởng” là gì?

Ta có thể hiểu một cách đơn giản về khái niệm “kế toán trưởng” như sau:

+ Kế toán trưởng được xem như một chức danh nghề nghiệp, là người có vị trí đứng đầu trong phòng kế toán tại một tổ chức, đơn vị hay một doanh nghiệp nào đó.

+ Kế toán trưởng được nhận vào công tác qua cách thức, quá trình bổ nhiệm của ban lãnh đạo, ban cố vấn công ty, tổ chức, đơn vị sự nghiệp, v.v …

+ Kế toán trưởng thường là các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, tài chính; họ có kinh nghiệm dày dặn và trình độ chuyên môn cao, cùng với những phẩm chất đạo đức đúng đắn, tốt đẹp.

Ngoài ra, kế toán trưởng cũng là người có năng lực trong việc điều hành, quản lý, tổ chức hoạt động kế toán trong các đơn vị hạch toán của những cơ sở độc lập.

+ Kế toán trưởng cũng chính là người đại diện cho toàn hệ thống, bộ phận kế toán của công ty và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về những việc mình làm, mình quản lý trước ban lãnh đạo trong công ty.

– Tại khoản 1 và khoản 2 của điều 20 trong Nghị định 174 do Thủ tướng Chính phủ ban hành vào năm 2016 với nội dung là quy đinh chi tiết một số điều của luật Kế toán.

Nội dung cụ thể đó là:

Điều 20. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán

1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

2. Phụ trách kế toán:

a) Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

b) Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.”

=> Như vậy, từ việc trích dẫn điều luật trên, ta có thể rút ra kết luận rằng: Công ty cổ phần là chủ thể bắt buộc phải có kế toán trưởng, như thế mới phù hợp và đúng đắn theo tinh thần của pháp luật trong lĩnh vực kế toán.

Xem thêm: Cách Tạo Thư Mục Trong Blogspot, Thủ Thuật, Tạo Menu Thả Xuống Nhiều Thư Mục Con

Bởi lẽ, công ty cổ phần không thuộc một trong các đối tượng không bị bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng nêu ở khoản 2 điều 20 của Nghị định 174/2016/NĐ-CP.

Điều kiện trở thành kế toán trưởng công ty cổ phần?

Ngoài những điều kiện về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức tốt hay có khả năng, lãnh đạo, quản lý như đã đề cập ở phần bài viết trên thì để trở thành kế toán trưởng của công ty cổ phần, quý vị và các bạn cần đáp ứng thêm những điều kiện cơ bản như là:

– Phải là người đã thành niên, có đủ tuổi. có đủ năng lưc hành vi về dân sự và không bị mắc các tiền án, tiền sự hay đang trong thời gian thi hành án.

– Không phải là người đang bị cấm hành nghề kế toán theo như quyết định, bản án đã có hiệu lực của Tòa án.

– Cùng với đó, kế toán trưởng của công ty cổ phần cũng không được đồng thời là cha – mẹ đẻ, cha – mẹ nuôi, chồng hoặc vợ, con đẻ, con nuôi, anh – chị – em ruột của Tổng Giám đốc, Giám đốc hay có quan hệ thân thích với người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Một số điều kiện khác, v.v …

*

Hướng dẫn soạn quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần

Khi soạn quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần quý vị và các bạn cần đảm bảo những nội dung cơ bản sau:

– Đầu tiên, như bao văn bản quyết định khác thì chúng ta vẫn cần có quốc hiệu, tiêu ngữ, kèm theo đó là tên công ty cổ phần – nơi đưa ra quyết định bổ nhiệm

– Tiếp đến là địa chỉ, ngày tháng năm soạn quyết định này

– Tên của quyết định là về vấn đề gì? …

– Một số thông tin cơ bản của người được bổ nhiệm

– Quyền lợi và nghĩa vụ của kế toán trưởng công ty cổ phần ra sao?

– Những người chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

– Cuối cùng là danh sách những nơi tiếp nhận quyết định và chữ ký, họ tên của người có thẩm quyền đưa ra quyết định này.

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM

MINH HÀ

Số: /QĐ/GĐ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH HÀ

Về việc: Bổ nhiệm kế toán trưởng

– Căn cứ vào Điều lệ của Công ty…………………………………………

– Căn cứ vào thẩm quyền, trách nhiệm của Giám đốc;

– Căn cứ vào những yêu cầu về hoạt động kinh doanh;

– Xét về phẩm chất và khả năng chuyên môn cuả cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm bà: HOÀNG KIM KHÁNH

 Giữ chức vụ: Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH HÀ

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

1. Kế toán trưởng có các quyền sau:

– Yêu cầu các bộ phận trong công ty lập nên các chứng từ giúp cho nghiệp vụ kế toán tái sinh trong bộ phận đó được thực hiện một cách chính xác và gửi về phòng kế toán kịp thời, đầy đủ các chứng từ trên;

– Yêu cầu các bộ phận trong công ty phối hợp tiến hành thực hiện những công việc có liên quan với nhau;

– Ký duyệt những báo cáo kinh tế, các chứng từ và phải đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ của các giấy tờ này.

– Được hưởng lương, chế độ bảo hiểm xã hội, công tác phí theo thoả thuận trong Hợp đồng lao động và các quy định về chế độ tài chính khác của Công ty

2. Kế toán trưởng có các nghĩa vụ sau:

– Thực hiện các quyền lơị và hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách mẫn cán, trung thực vì lợi ích hợp pháp của chính Công ty.

– Không được lạm dụng quyền hạn, chức vụ để sử dụng tài sản của Công ty và thu về lợi ích riêng cho người khác, cho bản thân. Bên cạnh đó cũng không được tiết lộ những bí mật của Công ty (trừ một số trường hợp được Hội đồng quản trị cho phép)

Điều 3: Bà HOÀNG THỊ KIM KHÁNH và những người có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày ký.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhận:

– Như Điều 1 Hoàng Minh Hà

– Lưu VP

Nếu như quý vị và các bạn còn có những thắc mắc liên quan đến vấn đề quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần hay cần tư vấn, hỗ trợ thêm, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài 1900 6557 của công ty Hoàng Phi để được giải đáp trực tiếp.