MÔ HÌNH XOẮN ỐC TRONG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Mô hình xoắn ốc (Spiral model) có thể được xem là sự kết hợp giữa mô hình thác nước (Waterfall model) và mô hình mẫu (Prototype model) và đồng thời thêm phân tích rủi ro (Risk assessment).


Trong mô hình xoắn ốc, quy trình phát triển phần mềm được biểu diễn như một vòng xoắn ốc. Các phase trong quy trình phát triển xoắn ốc bao gồm:


*
*
*

Mô hình xoắn ốc cải tiến

Mô hình xoáy ốc là cải tiến của mô hình tuần tự và mẫu thử, them vào phân tích rủi ro.Là quá trình lặp hướng mở rộng, hoàn thiện dần.Lập kế hoạch: xác lập vấn đề, tài nguyên, thời hạnPhân tích rủi ro: xem xét mạo hiểm, tìm giải phápKỹ nghệ: phát triển một phiên bản của phần mềm( chọn mô hình thích hợp)Đánh giá của khách: khách hang đánh giá phiên bản phát triển.

Kết quả đạt được

Sau mỗi lần tăng vòng thì có thể chuyển giao kết quả thực hiện được cho khách hành nên các chức năng của hệ thống có thể nhìn thấy sớm hơn.Các vòng trước đóng vai trò là mẫu thử để giúp tìm hiểu thêm các yêu cầu ở những vòng tiếp theo.

Ưu điểm

Phân tích rủi ro dự án được đầy lên làm một phần thiết yếu trong quy trình xoắn ốc để tăng độ tin cậy của dự án.Xây dựng dự án có sự kết hợp các mô hình khác vào phát triển (Thác nứơc, mô hình mẫu…)Cho phép thay đổi tuỳ theo yêu cầu cho mỗi vòng xoắn ốc.Nó được xem như là một mô hình tổng hợp của các mô hình khác.Không chỉ áp dụng cho phần mềm mà còn phải cho cả phần cứng.Một rủi ro nào đó không được giải quyết thì chấm dứt dự án.Các vòng tròn được lặp để đáp ưng được những thay đổi của người dùngKiểm soát rủi ro ở từng giai đoạn phát triển.Đánh giá tri phí chính xác hơn các phương pháp khác

Nhược điểm:

Phức tạp và không thích hợp với các dự án nhỏ và ít rủi ro.Cần có kỹ năng tốt về phân tích rủi ro.Yêu cầu thay đổi thường xuyên dẫn đến lặp vô hạnChưa được dùng rộng dãi như mô hình thác nước hay là mẫu.Đòi hỏi năng lực quản lý

Bài viết gốc được đăng tải tại lcdung.top