Nếu Ta Thành Phật Thiên Hạ Vô Ma Nếu Ta Thành Ma Phật Làm Gì Ta

Happy World "Uống nhầm một góc nhìn, cơn say theo cả đời""When our eyes met, I got drunk for the rest of my life."
*

*

“Nếu ta thành Phật, cõi trần vô ma.Quý khách hàng vẫn xem: Nếu ta thành phật cõi tục vô ma ví như ta thành ma phật làm gì ta

Nều ta thành ma, Phật làm những gì ta!”

“If I become Buddha, this world will have sầu no detháng.

Bạn đang xem: Nếu Ta Thành Phật Thiên Hạ Vô Ma Nếu Ta Thành Ma Phật Làm Gì Ta

If I become a detháng, Buddha can vị nothing to me!”

-Wukong-

.

“Mệnh của ta là vì ta định.

Là ma hay là thần, yêu cầu vì chưng ta nói mới tính.”

“My fate is in my hands.

I am a god or a demon, it is all up khổng lồ me.”

-Nezha-

See more posts lượt thích this on dichvutructuyen.com.vn #sun wukong #nezha #nezha 2019 #the legend of nezha #nezha movie #monkey king

More you might like


*

*

“Chỉ bao gồm kẻ nnơi bắt đầu bắt đầu làm chúng ta với ngươi, ta chính xác là nnơi bắt đầu nhưng mà.”

“Only a silly person will be your friover, I’m so silly”

-Ngao Bính/ Aobing-

“Ngươi là người các bạn tốt nhất của ta!”

“You are my only friend!”

-Na tra/ Nezha-

Life is a play, we wake up and the play ends.

Jianghu (the swordsman world), hope to lớn see you again.

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Hình Chóp Lăng Trụ, Công Thức Tính Thể Tích Hình Chóp

.

Nhân gian nhỏng kịch, fan thức giấc kịch tan.

Giang hồ nước, hẹn ngày tái ngộ.

Shan Heling officially said their goodbye lớn us.

Jainghu is huge but we definitely will meet again.

zhou zishu wen kexing shan he ling gu xiang cao weining zhang chengling prince xie zhao jing ye baiyi word of honor tian ye ke priest wenzhou zhang zhehan sitháng gong gong jun huang youming wang ruo ling zhou ye ma wenyuan sun xilun li dai kun thiên nnhì khách giang sơn lệnh Ôn chu chu tử tlỗi ôn khách hành trương triết hạn cung tuấn “Your eyes tell the truth when everything else is a lie”

Weilan - Wangxian - Wenzhou

I am a simple person, as long as a drama is led by 2 men.

I will definitely fall for it