Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 2 Tập 2 Tuần 22

CHÍNH TẢ(1) Điền các tiếng :Bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau :Kêu lên vì vui mừng.reoCố dùng sức để lấy về.giànhRắc hạt xuống đất để mọc thành cây.gieob) Có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :Ngược lại với thật.g/ảNgược lại với to.nhỏĐường nhỏ và hẹp trong lànghẻmxóm, phố phường.(2)a) Điền vào chỗ trống r, ơhoặc gi:Tiếng chim cùng bé tưới hoaMát trong từng giọt nước hòa tiếng chim.Vòm cây xanh, đố bé tìmTiếng nào riêng giữa trăm nghìn tiếng chung, b) Ghi vào chữ in đậm dâu hỏi hoặc dấu ngã :Em đứng ngẩn ngơ Nghe bầy chim hót Bầu trời cao vút Trong lời chim ca.Vẳng từ vườn xa Chim cành thỏ thẻ Ríu rít đầu nhà Tiếng bầy se sẻ.LUYỆN Từ VÀ CÂU1.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 2 tuần 22

Viết tên các loài chim trong những tranh sau :1. chào mào 2. chim sẻ3. cò4. đại bàng5. vẹt6. sáo sậu7. cú mèoHãy chọn tên loài chim thích hợp ghi vào mỗi chỗ trống dưới đây:Đen như quạ.Hôi như cú.Nhanh như cắt.Nói như vẹt.Hót như khướu.(vẹt, quạ, khước, cú, cắt)Chép lại đoạn văn dưới đây cho đúng chính tả sau khi thay < bằng dấu chấm hoặc dấu phẩy :Ngày xưa có đôi bạn là Diệc và Cò <—l Chúng thường cùng ở TH cùng ăn Ị~T~| cùng làm việc và đi chơi cùng nhau <~T Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng.CHÍNH TẢ(1) Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau :riêngở riêngdơicon dơidạM: sáng dạ9rẻrẻ rúngmởmở tập9củcủ sengiêngra giêngrơirơi xuốngrạgốc rạrẽM: rẽ phảimỡthịt mỡcũsách cũ(2)Tìm tiếng theo yêu cầu ở cột A rồi ghi vào chỗ trống ở cột B :AB- Bắt đầu bằng rBắt đầu bằng dBắt đầu bằng gi- Có thanh hỏiCó thanh ngã: rơi, rạ, ru, rương, rãnh, rung, rành,...: dép, dùng, dâng, da, dê, dì, dế, dưa,...: giày, giỏ, giảng, giải, giường, giúp,...: củng, tủ, thỏ, cỏ, cửa, rửa, rổ, sổ,...: cũng, nã, mũi, mũ, hũ, lũ, vẽ,...TẬP LÀM VĂNViết lời của em đáp lại lời xin lỗi trong mỗi trường hợp sau :Một bạn vội, nói với em trên cầu thang : “Xin lỗi.

Xem thêm: Phải Làm Sao Khi Loa Ngoài Và Tai Nghe Đều Phát Âm Thanh, Loa Ngoài Và Tai Nghe Đều Phát Âm Thanh

Cho tớ đi trước một chút.”Em đáp : “Không sao, bạn đi trước đi!”.Một bạn vô ỷ đụng người vào em, vội nói: “Xin lỗi. Tớ vô ý quá !” Em đáp : “Mình không sao đâu bạn Ị”Một bạn nghịch, làm mực bắn vào áo em, xin lỗi em : "Xin lỗi bạn. Mình lỡ tay thôi."Em đáp : “Không có gì đâu bạn, mình sẽ giặt sạch được mà.”Bạn xin lỗi em vì quên mang sách trả em : "Xin lỗi cậu. Tớ quên mang sách trả cậu rồi."Em đáp : “Không sao đâu. Bữa khác bạn trả cũng được”.a) Điền số thứ tự vào I I trước mỗi câu dưới đây để tạo thànhđoạn văn tả chim gáy :" 2 I Cổ chú điểm những đốm cườm trắng rất đẹp.