Sử dụng bộ kích sóng wifi

Bược 1: Cắm bộ kích wifi mercury vào ổ điện 5V( củ sạc điện thoại) nơi mà bắt được ít nhất 2 vạch sóng wifi

*

Cắm Bộ kích sóngwifi Mercury vào củ sạchoặc các cổngUSBđể lấyđiện

Bước 2: Dùng điện thoại bắt đến wifi tên Mercury

*

Truy cập vào sóngwifi MERCURY_RE_7AD3

*

Đăng nhập vào trình duyệtweb trên máy tính hoặc trênđiện thoại vàođịa chỉweb là 192.168.1.253

Bước 4: Màn hình sẽ hiệnđặt passbạn không muốn đổi pass thì dùng pass mặc định là : 12345678 còn không thì bạn đặt pass khác vào 2 ô ở dưới, lưu ý 2 ô có pass phải khớp nhau ( 2ô giống nhau).

*

ĐIền mật khẩu bộ kích sóng Mercury - 2 dòng phải giống nhau

Bước 5: Màn hình load tất cả wifi mà điện thoại quét được

Chọn wifi bạn cần kích sóng lên Nhập pass wifi gốc , phần tên wifi các bạn có thể biến nó thành tên wifi nhà mình tùy ý nhé .Sau đó ấn nút bên phải chờ load

*

Bảng chọn sóngwifiđể kích sóngởđây chúng mình chọn sóng nhà là dichvutructuyen.com.vn1

*

Các bạnđánh mật khẩu củawifi các bạn muốn kích sóng mật khẩu cũ củawifiởđây của chúng mình là dichvutructuyen.com.vn là mật khẩu củawifi dichvutructuyen.com.vn1