Đề Thi Violympic Toán Lớp 5 Vòng 1 Năm Học 2021

Bài tập luyện thi Violympic Toán lớp 5 vòng 1 dành cho các em học sinh lớp 5 tham khảo, tự ôn luyện kiến thức trước khi bước vào kỳ thi giải Toán qua mạng Internet. Mời các em cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 5 vòng 1 năm học 2021


95 bài Toán ôn thi Violympic lớp 5

Tổng hợp đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5

Các bài toán hay và khó trên Violympic lớp 5


Bài tập luyện thi Violympic Toán lớp 5 vòng 1


CÓC VÀNG TÀI BA

Câu 1: Giá trị của biểu thức 1320 100 là:

A. 1320 B. 13200 C. 132000 D. 1320000

Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 4 yến = … kg

A. 400 B. 40000 C. 40 D. 4000

Câu 3: Số nào trong các số sau đây chia hết cho 2?

A. 41683 B. 11332 C. 20461 D. 68039


Câu 4: Tính giá trị biểu thức a + b 20 với a = 48 và b = 52

Trả lời: Giá trị của biểu thức là …

A. 568 B. 1088 C. 10448 D. 2000

Câu 5: Nếu a = 23cm và b = 28cm thì chu vi của hình tam giác bên là … cm?

79 B. 78 C. 75 D. 74

Câu 6: Tìm x, biết: x + 23485 = 47026

Trả lời: x = …

A. 70511 B. 70501 C. 23641 D. 23541

Câu 7: Tổng của hai số là 47525 và hiệu hai số là 21447. Số lớn là …

A. 34468 B. 34486 C. 34864 D. 34846

Câu 8: Trung bình cộng của hai số là 89. Biết một trong hai số là 43. Số còn lại là …

A. 86 B. 135 C. 46 D. 3

Câu 9: Sau khi thêm vào số bị trừ 215 đơn vị và bớt đi ở số trừ 115 đơn vị thì hiệu của hai số là 3428. Hiệu hai số ban đầu là … A. 3758 B. 3238 C. 3648 D. 3098

Câu 10: Tích của hai số bằng 34650. Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 3 lần và giảm thừa số thứ hai đi 2 lần thì tích của hai số mới là …


A. 51975 B. 5775 C. 23100 D. 207900

VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

Câu 1: Giá trị của biểu thức: 4853 – m với m = 762 là ………

Câu 2: Tìm x biết: x : 30 = 215

Trả lời: x = ……….

Câu 3: Tìm x biết: x 456 = 25483 + 71645

Trả lời: x = …….

Câu 4: Tìm x biết: x 4 + x 7 + x 9 = 40300

Trả lời: x = ………..

Câu 5: Tổng của hai số là số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 8, hiệu của hai số là số nhỏ nhất có 3 chữ số chia hết cho 3. Tìm hai số đó.

Trả lời: Số lớn là ……… ; Số bé là ………

Câu 6: Tính nhanh: 25 6 4 = ……..

Câu 7: Một ô tô đi hết quãng đường dài 80km hết 1 giờ 20 phút. Hỏi trung bình mỗi phút xe ô tô đi được bao nhiêu mét?

Trả lời: Trung bình mỗi phút xe ô tô đi được …….. m.

Xem thêm: Cách Xóa Danh Bạ Trên Gmail Của Google, Cách Thêm Và Xóa Danh Bạ Trên Gmail

Câu 8: Chu vi của một hình chữ nhật là 320cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng 20cm. Diện tích hình chữ nhật đó là ……… cm2.

Câu 9: Khi nhân một số với 35, bạn Hùng đã viết nhầm các tích riêng thẳng cột nên được kết quả là 608. Tích đúng là ……..

Câu 10: Đổi: 42kg = …………. g

Câu 11: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 7 5 9 = 7 9 …

Câu 12: Một quyển vở 72 trang giá 8000 đồng, một quyển vở 48 trang giá 5500 đồng. Bạn Mai mua 6 quyển vở 72 trang và 6 quyển vở 48 trang.

Số tiền bạn Mai phải trả là …………. đồng.

Câu 13: Người ta xếp 2035 viên bi vào các hộp, mỗi hộp 8 viên bi. Hỏi xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp như thế?

Trả lời: Xếp được nhiều nhất …….. hộp.

Câu 14: Tính nhẩm: 420000 : 100 = ………

Câu 15: Tìm số lớn nhất có bốn chữ số sao cho đem số đó chia cho 853 thì được số dư là số dư lớn nhất.

Trả lời: Số đó là ……….


Đáp án bài tập luyện thi Violympic Toán lớp 5 vòng 1 năm 2017-2018

CÓC VÀNG TÀI BA