Bài 1 trang 22 sgk hóa học 11

Trong công tác hóa 11, chương thơm Sự điện li giữ lại kỹ năng chủ chốt của cả học kì 1. Vì vậy, không chỉ có nắm rõ lí ttiết mà lại các em đề xuất thế được cả phần bài bác tập chương thơm 1. Dưới phía trên Kiến guru cung cấp cho các em Các dạng bài xích tập hóa 11 cmùi hương 1 chi tiết với khá đầy đủ nhất.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 22 sgk hóa học 11

I. Bài tập hóa 11: Chất năng lượng điện li. Viết phương trình năng lượng điện li

1. Phần đề:

*

bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

- Lý thuyết:

+ Những chất tung trong nước (hoặc rét chảy) phân li ra ion được Hotline là phần đa chất năng lượng điện li. Axit, bazơ với muối là những chất năng lượng điện li.

+ Chất điện li bạo dạn là chất Lúc chảy trong nước, các phân tử hoà tung hầu hết phân li ra ion, gồm:

Các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,... Các hỗn hợp bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... Hầu không còn những muối. Phương trình điện li của chất điện li khỏe khoắn thực hiện mũi tên một chiều (→).

+ Chất điện li yếu là hóa học lúc rã trong nước chỉ có một trong những phân tử hoà chảy phân li thành ion, phần sót lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:

Các axit vừa đủ và yếu hèn như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH... Các bazơ ko tung như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3... Phương thơm trình năng lượng điện li của chất năng lượng điện li yếu sử dụng mũi thương hiệu 2 chiều ().

- Các chất điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl(SO4)2.12H2O.

- Các chất năng lượng điện li yếu: CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF.

Bài 2: Dựa vào định lý lẽ bảo toàn năng lượng điện tích: Tổng điện tích dương bởi tổng năng lượng điện âm.

a) K2CrO4 b) Fe(NO3)3 c) Mg(MnO4)2 d) Al2(SO4)3e) Na2S f) Ba(OH)2 g) NH4Cl h) CH3COONa

Bài 3:

- Lí thuyết: Axit khiến cho quỳ tím hoá đỏ, bazơ làm cho quỳ tím hoá xanh. Riêng với muối, còn tuỳ vào cấu tạo nhưng mà cho các muôi ngôi trường không giống nhau.

Ta gồm bảng sau:

Muối

Môi trường

Tạo bới axit mạnh bạo, bazơ mạnh

(NaCl, K2SO4,..)

Trung tính

Tạo bới axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3, FeSO4,...)

Axit

Tạo bươi axit yếu đuối, bazơ mạnh

(Na2CO3, K2SO3,...)

Bazơ

Tạo bới axit yếu đuối, bazơ yếu

Còn tuỳ vào cội cố kỉnh thể

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3.

- Quỳ tím hóa xanh: CH3COONa, K2CO3, Na2S, Na2CO3,

- Quỳ tím hóa không đổi màu: Ba(NO3)2 NaCl.

II. Những bài tập hóa 11: Tính mật độ ion vào dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

0,01 0,01 0,01 mol

0,01 0,02 0,01 mol

Bài 2:

0,04 0,08 0,04

0,15 0,3 0,15

Bài 3:

a)

0,01 0,01 mol

b)

0,1 0,1 mol

0,02 0,04 mol

0,3 0,3 mol

c)

1,68 3,36 1,68 mol

III. những bài tập hóa 11: Xác định muối từ bỏ những ion cho sẵn vào dung dịch

Dạng 3: Xác định muối bột trường đoản cú những ion mang đến sẵn vào dung dịch

Có 4 dung dịch, mỗi hỗn hợp chỉ đựng một nhiều loại cation với một các loại anion. Các một số loại ion vào 4 hỗn hợp gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42–, Cl–, CO32–, NO3–. Đó là 4 hỗn hợp gì?

Giải:

Từ 8 ion phối kết hợp nhằm tạo nên 4 dung dịch muối bột chảy. Ion làm sao tạo nên không nhiều muối bột rã tốt nhất thì xét trước.

Xét từ bỏ cation, Pb2+ chỉ kết hợp với NO3- mới chế tạo muối bột chảy. => Pb(NO3)2.

Ba2+ chế tác kết tủa với CO32- cùng SO42- bắt buộc muối tung đang là BaCl2.

Mg2+ chế tạo kết tủa với CO32- đề nghị muối bột tan đang là MgSO4, còn sót lại là Na2CO3.

IV. Các dạng bài xích tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn năng lượng điện tích

1. Phần đề:

*

Những bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Công thức chung:

Cách tính mol năng lượng điện tích:

Kân hận lượng chất tan:

Áp dụng định phương pháp bảo toàn năng lượng điện ta được:

Áp dụng định nguyên tắc bảo toàn năng lượng điện ta được:

(1)

(2)

Từ (1) cùng (2) => a = b = 0,1 mol.

Áp dụng định cơ chế bảo toàn năng lượng điện ta được:

Từ (1) và (2) => x = 0,2 mol y = 0,3 mol.

V. Các dạng bài bác tập hóa 11: các bài tập luyện axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề:

*

bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: các bài luyện tập axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: - Tính pH: Nếu = 10-a thì pH = a

pH = -log

pH + pOH = 14.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Sms Backup &Amp; Restore, Sms Backup & Restore

1)

0,04 0,04 M

pH = -log = 1,4.

2)

0,01 0,02 M

0,05 0,05 M

pH = -log = -log<0,02 + 0,05> = 1,15.

3)

10-3 10-3M

pOH = -log = -log<10-3> = 3.

=> pH = 14 – 3 = 11.

4)

0,1 0,1 M

0,2 0,4 M

pOH = -log = -log<0,1+0,4> = 0,3.

=> pH = 14 – 0,3 = 13,7.

Bài 2: nHCl = 0,1 mol

nNaOH = 0,15 mol

PTHH:

Trước pư: 0,1 0,15

Pư: 0,1 0,1

Sau pư: 0,05.

dư = 0,05: 0,5 = 0,1M

pOH = -log = 1

=> pH = 14 – 1 = 13.

PTHH:

Trước pư: 0,03 0,032

Pư: 0,03 0,03

Sau pư: 0,002 mol

dư = 0,002: 0,2 = 0,01M

pOH = -log = 2

=> pH = 14 – 2 = 12.

Bài 4: pH = 13 => pOH = 14 – 13 = 1.

PTHH:

0,15 0,15 mol

mNa = 0,15.23 = 3,45g.

Bài 5:

a) pH = 3 => pOH = 11

= 10-3 ; = 10-11.

b) pH bớt 1 => tăng 10 => V giảm 10 lần.

Cần giảm thể tích H2O bởi 9/10 V nhằm chiếm được dung dịch tất cả pH = 2.

c) pH tăng 1 => sút 10 => V tăng 10 lần.

Cần thêm thể tích H2O bởi 9V để nhận được hỗn hợp bao gồm pH = 4.